Upphandlingar

Kommunförbundet Skåne genomför ett antal samordnade upphandlingar för framförallt de skånska kommunerna men även för kommunala bolag och i vissa fall även kommuner i angränsande län. Vi genomför även upphandlingar för den egna verksamheten. Upphandlingarna omsätter cirka 2 miljarder kronor årligen.

Tillsammans är vi starkare!

Att flera kommuner går ihop i en gemensam upphandling har många vinster. Att skriva ett gemensamt förfrågningsunderlag istället för ett per kommun är resurseffektivt. Flera kommuner innebär ett större underlag och det leder många gånger till bättre priser eller avtal.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi