Projekt och samverkansavtal

Kommunförbundet Skåne driver och deltar i en mängd projekt som alla syftar till att skapa mervärde för kommunerna i Skåne. Nedan ser du några av de projekten som startar upp eller kliver in i en ny fas under 2019.

Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram inom barnhälsovården som syftar till att bidra till en jämlik hälsoutveckling i befolkningen. Projektet drivs tillsammans med Region Skåne och kommer att följas av Malmö Universitet.

Läs med på kfsk.se/vaxatryggt

ESF-projektet DigiLitt.kom

Sedan våren 2018 driver avdelningen ett ESF-projekt tillsammans med nio kommuner varav en i Blekinge. Syftet med projektet är att öka kunskapen om digitalisering inom vård och omsorg och riktar sig till chefer och baspersonal i verksamheterna. Projektet löper tom våren 2020.

Läs mer på digilitt.se

Fossilbränslefria kommuner – fortsättningsprojekt

Det framgångsrika projektet Fossilbränslefria kommuner avslutas i början av 2019 och alla erfarenheter, resultat och tips hittar du här. Under 2019 startar sedan ett fortsättningsprojekt upp för att fortsätta engagera kommunerna i den här viktiga omställningen.

Alla våra projekt hittar du på kfsk.se/projekt

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi