Omvärldsbevakning och kunskapsspridning

En viktigt del av vår verksamhet är den omvärldsbevakning och kunskapsspridning vi arbetar med hela tiden. Kunskapen hämtas in från många håll och sprids på lika många sätt för att bäst matcha olika gruppers behov.

Nätverk

Vi driver drygt 80 nätverk och deltar i en mängd regionala, nationella och internationella nätverk för att samla in information, sprida information och samtidigt bevaka våra medlemmars intressen i olika frågor. I vissa nätverk och grupper representerar vi de skånska kommunerna och i vissa representerar vi de som själva inte har möjlighet att vara på plats. Tack vare detta breda kontaktnät får vi en bra överblick av vad som sker inom flera områden och kan ge stöd och råd till våra medlemmar eller förmedla kontakter om så behövs.

Mer om våra nätverk hittar du här.

Konferenser

Vi anordnar flera stora konferenser varje år, syftet är alltid inspiration och kunskapsspridning. Till konferenserna bjuder vi in föreläsare som är ledande inom sitt område eller kommuner och organisationer som gjort någonting bra som de vill dela med sig av för att inspirera andra. Så kallade spridningskonferenser är vanliga mot slutet av våra projekt, just för att sprida erfarenheter och lärdomar även till de kommuner som kanske inte själva deltog i projektet.

Bloggar

En blogg är ett enkelt och snabbt verktyg för att regelbundet sprida information om ett visst område. Vi har två bloggar, en med fokus integration där vår integrationsstrateg delar med sig av allt som kan vara av intresse men det görs även gästinlägg direkt från kommuner eller andra organisationer av intresse.

Den andra bloggen är den vi kallar FoU-bloggen där våra tre FoU-strateger delar med sig av mycket spännande inom sina respektive fält; utbildning, hälsa och välfärd samt samhällsutveckling.

Filmer

Rörlig bild har blivit ett viktigt verktyg när det gäller informationsspridande. Många av våra föreläsningar och seminarier filmar vi för att de ska kunna vara tillgängliga för så många som möjligt. I våra projekt samlar vi ofta erfarenheter i en film och våra populära skrifter ”Forskning i korthet” har vi också börjat göra som filmer för att göra det ännu enklare att ta till sig ny kunskap.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi