Nätverk

Kommunförbundet Skåne driver drygt 85 nätverk inom en mängd olika områden. Stort fokus vid dessa nätverksträffar ligger på erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det är med andra ord ett bra forum för att träffa kollegor i andra kommuner för att dela erfarenheter, positiva och negativa, och att utvecklas och lära av varandra.

Olika nätverk fungerar på olika sätt, vissa är operativa och vissa strategiska och i regel träffas nätverken 2-4 gånger per år.

Ett nystartad nätverk som kommer att fortsätta utvecklas under 2019 är det för kommunala tjänstepersoner med ansvar för digitaliseringsfrågor.

Här finns alla våra nätverk.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi