Kompetensutveckling

Kurs- och konferensverksamheten är en väldigt viktig del av Kommunförbundet Skåne och lockar varje år över 3000 deltagare från de skånska kommunerna och andra delar av landet. Majoriteten av våra utbildningar arrangeras i våra egna konferenslokaler i Lund medan större konferenser och vissa andra arrangemang hålls runt om i Skåne.

Vi jobbar mycket med att ha ett så aktuellt och intressant kursutbud som möjligt för våra medlemmar. Kursutbudet bygger på önskemål vi får in från våra många nätverk, våra träffar med kommunledningarna och genom våra strategers omvärldsbevakning kring vad som sker inom olika delar av den kommunala världen.

Fokus under 2019 kommer att ligga på en mängd utbildningssatsningar för nyvalda politiker, ett antal delar inom digitalisering samt civilberedskap och kriskommunikation.

Du hittar hela vårt kursutbud på kfsk.se/kurser

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi