Finansiering

Kommunförbundet Skåne är en medlemsorganisation som ägs av de 33 kommunerna i Skåne. Medlemsavgifterna står för ungefär 21% av vår budget medan större delen av vår finansiering, ungefär 57%, kommer från projekt och bidrag som vi driver och förvaltar för kommunerna.

Vår kurs- och konferensverksamhet är självfinansierad vilket innebär att intäkterna går till att finansiera medarbetarna och våra kurslokaler.

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utveckling, som vi äger tillsammans med Lunds Universitet och Region Skåne, har syftet att bland annat främja forskning kring offentlig verksamhet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi