Verksamhetsplan 2019

Årets verksamhetsplan är för första gången helt digital! Vi ville skapa en verksamhetsplan som är tillgänglig, lätt att hitta i och som dessutom inte påverkar miljön negativt.

Varje år utser styrelsen prioriterade områden för Kommunförbundet Skånes verksamhet. Det är områden som är av särskild betydelse för de skånska kommunerna och där vi som kommunförbund kan stötta kommunerna i sin verksamhet. För 2019 är de prioriterade områdena ”Digitalisering och bredbandsutbyggnad”, ”Tidiga insatser för barn och unga”, ”Integration”, ”Klimatanpassning och energieffektivisering” samt ”Civil beredskap och kriskommunikation”. Några av dessa områden arbetar vi med sedan tidigare och där handlar det om att fortsätta och utveckla det stödet, andra områden är helt nya och där kommer vi att tillsammans med kommunerna hitta former för hur detta arbete ska läggas upp för att ge bäst effekt. Här kan du läsa mer om hur vi kommer att arbeta inom de prioriterade områdena.

Året som följer ett val är alltid speciellt i offentlig sektor och så även för oss på Kommunförbundet Skåne. Det innebär först och främst ett förbundsmöte som i maj kommer att utse en styrelse för mandatperioden. Inbjudningarna till de 211 + 211 ombuden från hela Skåne har gått ut och valberedningen är i full gång med sina förberedelser. Den 10 maj får vi veta hur det kommer att se ut framöver!

Även ute i kommunerna har det hänt väldigt mycket och vi har många nya förtroendevalda runt om i länet. Därför vill vi gärna fortsätta med den rundresa till alla kommuner som vi påbörjade förra året. Under cirka 30 minuter ger vi en kort introduktion till vilka vi är med konkreta exempel kopplade till respektive kommun så att det ska bli så tydligt som möjligt vad vi gör för just dem.

Vill du veta mer om dessa besök eller om oss är du välkommen att kontakta oss.

Vi ser fram emot ett spännande 2019 och att möta er i olika sammanhang!

Kent Mårtensson (S), Ordförande

Monica Holmqvist, Förbundsdirektör