Tillsammans kan vi ge barn i Skåne en mer jämlik uppväxt

Vill ni vara med i Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan.

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor. Familjerna erbjuds sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med barnmorska från mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården samt föräldrastödjare från socialtjänsten.

Projektet har sin grund i en statlig satsning i syfte att förbättra tillgängligheten i barnhälsovården. Projektet har beslutats i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Växa tryggt utgår från barnkonventionen

Barnets rättigheter tillgodoses genom att Växa tryggt erbjuder stöd i föräldraskapet (art 5,18 och 31) och som alla offentliga aktörer har de som arbetar med Växa tryggt ett ansvar och en skyldighet att gripa in när föräldrar inte klarar av sin föräldraroll och när barnets rättigheter inte tillgodoses inom familjen (art 19).  De fyra grundprinciperna (art 2, 3, 6 och12) ligger till grund för hela det utökade hembesöksprogrammet.