Goda exempel på validering

Den nationella valideringskonferensen 9-10 maj i Karlshamn 2017, valideringskonferensen för vägledare och arbetsförmedlare 16 februari i Malmö 2017 samt yrkeslärarträffen
inom kommunal vuxenutbildning i Skåne och Blekinge gav många goda exempel på validering. Nedan kan ni titta på de olika delarna.

Introduktion och inledning

Validering öppnar möjligheter för alla!

Aktörer inom folkbildning, föreningsliv, näringsliv samt kommunala arbetsmarknadsenheter berättar om och diskuterar validering utifrån andra målgrupper och andra ingångar än vad fallet är inom det formella utbildningssystemet och branschmodeller.

– Anna Lundqvist, Studieförbunden

– Staffan Lindqvist, Fritidsforum

– Lennart Wahlstedt, Bostads AB Poseidon

– Henrietta Finnborg Bengtsson, AMF Helsingborgs stad

Regional samverkan & Validering

Hur kan region, kommun och andra aktörer samverka för att öka möjligheterna till och utveckla formerna för validering? Ta del av erfarenheter från Västra Götaland

– Gunilla Eek, Validering Väst

Anställningsbarhet & Validering

Hur kan validering stärka anställningstrygghet och ge ökade möjligheter?

– Anna Ålund, Utbildningsrådet för hotell och restaurang

Självskattning & Validering

Handledarledd självskattning och kartläggning som grund för att identifiera kompetenser

– Arvid Gisby & Daniel Braun, Föreningen Skånes folkhögskolor

Daglig verksamhet och Validering

Hur kan OCN-metoden tillämpas inom daglig verksamhet?

– Maria Fahlström-Andersson, Vård- och Omsorgsförvaltningen Helsingborg

Integration & Validering - Värmlandsmodellen

Hur ta tillvara nyanländas kompetenser och samtidigt möte kompetensbehov?

Jim Frölander, Filipstads kommun

EU, Norden, Sverige & Validering

Vad görs i vår omvärld inom EU och i våra grannländer och var befinner sig Sverige?

– Svante Sandell, Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Validering som process – ESF-projektet SYSKOM

Hur jobbar projektet med systematisk kompetensförsörjning inom området nyanlända och arbetsgivare?

Fouad Ghanem, Arbetsförmedlingen inom etableringen i Malmö.

Kommunalt helhetsgrepp på Validering

Hur kan kommuner integrera validering inom olika verksamhetsområden – på tvärs av förvaltningsgränser? Hur kan kommuner använda validering för att säkerställa kompetensbehov? Två kommuner berättar om vad man gör och om planer för framtid

– Annika Andersson, Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgs stad

– Anna Andersson & Madeleine Nordlund, Söderhamns kommun

Generella kompetenser, Arbetsliv och Validering

Generella kompetenser, Arbetsliv och Validering

Generella kompetenser har avgörande betydelse för att komma in och stanna i arbetslivet. I Sverige efterfrågas metoder för att kunna validera dessa kompetenser och utvecklingsarbete pågår. I andra länder har man kommit lite längre…

– Anna E Hjalmarsson & Jan Gyllenbok NBV, Skåne

– Anja Skans, Projektledare Hållbarhet Skandia

– Patrick Joyce, forskare Ratio

Vägledning & Validering

Validering som utgångspunkt för vägledning – och – Vägledning som utgångspunkt för validering

– Anna Weinsjö, IHM Business School

Unga & Validering

Hur kan kompetenser som unga bär med sig, tillägnar sig och utvecklar synliggöras och få betydelse?

– Emil Kovacs, Hemgården, Lund berättar om validering inom öppen fritidsverksamhet

Arbetsintegrerade sociala företag & Validering

Validering en fördel för både individ och verksamhet.

– Elin Bogren, Fixarna Hambrunge Jimmy Örnquist¸ Skyddsvärnet Stockholm

Högre utbildning & Validering

Hur arbetar man inom högre utbildning med validering och vilka processer är i gång?

– Mia Andersson, Malmö högskola

Meritportfölj & Validering

Självskattning och kartläggning i dialog basen för validering

– Hilding Åkerman & Veronika Persson Merit Utbildning

Från kompetens till kvalifikation – Validering av anställd

– Rikard Lindeblad Karlskrona Vux & Stefan Fröberg Hermods, Blekinge Kompetens Validering.

Nedan följer goda exempel från Valideringsdagen i Malmö 16 februari 2017

Valideringsdagen i Malmö 16 februari 2017

Valideringsarbete inom Yrkeshögskolan Folkuniversitetet Susanne Andersson och Ulrika Gleisner

Valideringsarbete inom vuxenutbildningen Karlshamn Maria Olsson Aasen

Valideringsarbete inom Studieförbunden Anna Lundqvist

Valideringsarbete inom SFI Merit Utbildning Veronica Persson

Valideringsarbete inom Högskolan Malmö Högskola Mia Andersson

Nationellt David Lundgren Skolverket

Valideringsarbete inom Arbetsmarknadsenheten Helsingborg Henrietta Finnborg Bengtson

Regionalt BKV Emma Dennisdotter och Valle Marlene Klit Welin

Arbetsförmedlingen Anette Stoltz, Maria Nivåker och Fouad Ghanem

Validering inom restaurang och livsmedel

Validering inom vård och omsorg

Validering inom barn och fritid

Vad händer just nu inom validering? (oktober 2017)

Senast uppdaterad: