Lyckad träff för yrkeslärare från hela Skåne!

Lyckad träff för yrkeslärare från hela Skåne!

Publicerad:

Dela nyhet:

Vi tog del av Skolverkets verktygslåda för stöd och bedömning samt fick lyssna på yrkeslärares konkreta exempel av valideringsarbete inom restaurang och livsmedel, barn- och fritid samt vård och omsorg. Eftermiddagen ägnades av workshop tillsammans med

Fler nyheter

Projektet VALLE 2.0 syftar till att etablera en plattform för validering i Skåne. Plattformen ska öka utbudet av och tillgängligheten till validering i Skåne. Projektet bedrivs tillsammans med kommunal vuxenutbildning (VUX), kommunala arbetsmarknadsenheter (AME), högre utbildning, arbetsförmedling, folkbildning, föreningsliv med flera aktörer i Skåne. Läs mer under fliken projektpartners.

Vill du veta mer?

Läs gärna vidare på webbsidan och/eller kontakta oss- kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Nyheter

Validering i samverkan

Burlövs kommun och studieförbundet NBV har börjat samverka kring validering. Bakgrunden är det utvecklingsarbete som de tio studieförbunden i Sverige bedrivit under några år kring validering av kompetenser som ungdomar och unga vuxna besitter. Både

Lyckad träff för yrkeslärare från hela Skåne!

Vi tog del av Skolverkets verktygslåda för stöd och bedömning samt fick lyssna på yrkeslärares konkreta exempel av valideringsarbete inom restaurang och livsmedel, barn- och fritid samt vård och omsorg. Eftermiddagen ägnades av workshop tillsammans med

Validering ur ett yrkeslärarperspektiv

Tillsammans med Skolverket arrangerar vi en konferens om validering för yrkeslärare inom kommunal vuxenutbildning i Skåne och Blekinge! Ta del av Skolverkets stödmaterial och olika kompetenshöjande aktiviteter kring validering Ta del av konkreta exempel från

Den nationella valideringskonferensen gav många goda exempel

Den 9-10 maj hölls den nationella valideringskonferensen i Karlshamn, ett samarrangemang mellan Validering Blekinge och Valle 2.0 inom Kommunförbundet Skåne. En mycket välbesökt och lyckad konferens gav många goda exempel som ni kan ta del av nedan.

Valideringsutbildning och stödmaterial hos Skolverket

På Skolverkets webbplats finns flera användbara stödmaterial för dig som arbetar med vägledning, kartläggning eller kompetensbedömning, det vill säga delar av eller hela valideringsprocessen. Nu finns även valideringsutbildningen sökbar!

Spridningskonferensen om validering 16 februari

Filmerna är ca 30 min långa och visar upp exempel på hur valideringsarbetet går till på Malmö Högskola, hos Arbetsförmedlingen, hos en arbetsmarknadsenhet, inom vuxenutbildningen, yrkeshögskolan, SFI och hos studieförbunden. David Lundgren från Skolverket berättar om vad som är

Fler nyheter