Projektet VALLE 2.0 syftar till att etablera en plattform för validering i Skåne. Plattformen ska öka utbudet av och tillgängligheten till validering i Skåne. Projektet bedrivs tillsammans med kommunal vuxenutbildning (VUX), kommunala arbetsmarknadsenheter (AME), högre utbildning, arbetsförmedling, folkbildning, föreningsliv med flera aktörer i Skåne. Läs mer under fliken projektpartners.

Vill du veta mer?

Läs gärna vidare på webbsidan och/eller kontakta oss- kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Nyheter

Spridningskonferensen om validering 16 februari

Filmerna är ca 30 min långa och visar upp exempel på hur valideringsarbetet går till på Malmö Högskola, hos Arbetsförmedlingen, hos en arbetsmarknadsenhet, inom vuxenutbildningen, yrkeshögskolan, SFI och hos studieförbunden. David Lundgren från Skolverket berättar om vad som är

Nationell konferens om validering 9-10 maj 2017

Stafettpinnen från den nationella valideringskonferensen i Dalarna 2015 gick till Blekinge. Nu bjuder vi tillsammans med Skåne in till 2017 års valideringskonferens!

Validering – hur går det till egentligen?

Välkomna till vår spridningskonferens den 16 februari 2017 om hur arbetet med validering ser ut nationellt, regionalt och lokalt i våra verksamheter.

Syftet med dagen är både att ta del av konkreta metoder i valideringsprocessen utifrån olika skolformer och mål, att se goda exempel och att skapa kontakter och nätverka med kolleger från hela södra Sverige.

Valideringsdag 1 december 2016

VALLE 2.0 och Blekinge Kompetens Validering BKV arrangerade den 1 december en dag om validering. Drygt 110 intresserade dök upp på Medborgarhuset i Eslöv!
Här finner du mer om dagen!

Välkommen till valideringsdag!

Välkommen att ta del av arbetet inom ESF-projekten VALLE 2.0 i Skåne och BKV – Blekinge Kompetens Validering. Båda projekten handlar om att etablera regionala plattformar för validering. I Skåne och Blekinge står vi inför

Tillväxtverket ska stödja validering inom industrin

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att stimulera strategisk kompetensförsörjning hos små och medelstora industriföretag genom validering.
Tillväxtverket ska med information och erbjudanden om stöd sprida kunskap om nyttan med kompetenskartläggning och validering.

Fler nyheter