Program

Större delen av dagen ägnas åt presentationer av konferensbidragen. Detta sker i parallella sessioner som varar i 80 minuter där två bidrag presenteras i varje. Varje bidrag får således knappt 40 minuter till sitt förfogande, för presentation och efterföljande samtal och frågor. Varje presentation leds av en samtalsledare som introducerar presentatörerna, håller reda på tiden och leder samtalet efter presentationerna.

Ladda ner programmet här!

Hitta rätt i lokalen med hjälp av karta på HTS.

Alla bidrag för 2019 konferensen kan du hitta här.

På grund av miljöpåverkan kommer vi inte att trycka och dela ut programmet eller katalog med abstract under konferensen. Om du vill ha programmet eller katalogen i papper behöver du skriva ut det själv och ta med till konferensen.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elena Zukauskaite