Regional arbetsgrupp för Lärarnas skolutvecklingskonferens

Från och med våren 2018 har Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne en regional arbetsgrupp, bestående av lektorer och utvecklingsledare runt om i kommunerna. Syfte med arbetsgruppen är att bredda ägarskapet och verka för spridning och förankring av konferensens grundläggande idéer – det här är något vi verkar för tillsammans! Arbetsgruppen träffas några gånger per termin. Den består av följande personer:

Lisbeth Torkildsen, Landskrona stad

Petra Källberg, Malmö stad

Jonas Sjölander, Malmö stad

Sara Alfredsson, Lunds kommun

Pelle Blomberg, Hässleholms kommun

Maria Brännström, Vetenskap i Skolan

Eva Pennegard, Ängelholms kommun

Michael Rystad, Svedala kommun

Richard Wester, Lunds kommun

 

Senast uppdaterad: