Keynote föreläsare

Anette Olin, docent vid Göteborgs universitet, forskare om skolutveckling, och Milad Mohammadi, skolentreprenör bakom modellen för skolor i socioekonomisk utsatta områden, är föreläsare på konferensen i Hässleholm.

Anette Olin är docent vid Göteborgs universitet. Hon är intresserad i frågor kring skolutveckling, professionell utveckling och lärares lärande och ledarskap. Hon har arbetat själv som lärare och utvecklingsledare och fortsatt forska i samverkan med skolan. Hon är en an redaktörerna bakom boken ”Undersöka och utveckla undervisning” (Studentlitteratur, 2017). I sitt arbete sammanför hon vetenskaplig kvalitet och nytta i praktiken. Läs mer här.

Milad Mohammadi är skolentreprenör och föreläsare. Han startade en högstadieskola i miljonprogrammen i Stockholm – Järvaskolan. Den är en utgångspunkt för en modell för skolor i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige och världen. Modellen förenar barn, föräldrar, näringsliv och samhällets olika sektorer. Milad har fått en rad utmärkelser såsom Årets talare, Årets inspiratör för en hållbar samhällsutveckling och superkommunikatör. Läs mer här.

 

Senast uppdaterad: