Om konferensen

Det är välkänt att kunskapsdelning och gemensam kritisk reflektion är bra verktyg för skolutveckling (se exempelvis Håkansson & Sundberg 2016). Detta är bakgrunden till att vi skapat Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne. Vi önskar att den ska bli en arbetande mötesplats där man som deltagare är aktiv i att producera kunskap genom att samtala om, pröva och bepröva erfarenheter från skolans och förskolans område. Som arrangörer hoppas vi dessutom att konferensen ska bidra till att fler får en anledning att undersöka och reflektera kring den egna praktiken.

Konferensen kommer att inledas och avslutas med en inbjuden keynote (se under fliken ”Program”). I övrigt bygger konferensen på att ni – lärare, förskollärare och skolledare – presenterar exempel och erfarenheter från era verksamheter. Vi vet att ni inom era professioner besitter massor av expertis och vi vill att Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne ska vara en plats där den kan lyftas fram så att professionerna kan stärkas ”inifrån”. Samtidigt vill vi använda det här tillfället till att knyta ihop forskarutbildade lärares erfarenheter av forskande arbete så att det kommer fler lärare till godo.

Utgångpunkten är alltså det vi kallar undersökningar av skolans och förskolans praktik. Bidragen utgår från sådant som (förskol-)lärare eller skolledare prövat i sin undervisning eller för att lösa ett problem i verksamheten. Några har Lesson – och Learning studies kring ett visst undervisningsområde, andra har utvecklat nya arbetssätt, eller gjort elevintervjuer eller videoobservationer av verksamheten som analyserats. Konferensen är ett tillfälle att dokumentera och analysera och få möjligheter att diskutera och kritiskt reflektera kring detta tillsammans med andra (förskol-)lärare och skolledare från andra skolor och kommuner.

De som presenterar på konferensen har skickat in ett skriftligt konferensbidrag som beskriver det som prövats eller undersökts, samt vilka resultat och slutsatser man dragit lärdom av. Bidragen är grunden för den presentation som görs på plats. I bidragen har varje presentatör även angett frågor som man vill lyfta för samtal med konferensdeltagarna. Alla konferensbidragstexterna kommer att finnas tillgängliga för de som deltar på konferensen senast den 1 oktober. Bidragens titlar, samt dess författare och vilken kommun de kommer ifrån finns redan nu under fliken ”Bidrag”.

Under höstterminen 2017 utvärderar vi hela processen – från information och ansökningsförfarande till själva erfarenheterna från konferensen. Vi återkommer så snart vi vet mer om nästkommande Lärarnas skolutvecklingskonferens och datum för den.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Margareta Serder