Om konferensen

Det är välkänt att kunskapsdelning och gemensam kritisk reflektion är bra verktyg för skolutveckling (se exempelvis Håkansson & Sundberg 2016). Detta är bakgrunden till att vi skapat Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne. Vi önskar att den ska bli en arbetande mötesplats där man som deltagare är aktiv i att producera kunskap genom att samtala om, pröva och bepröva erfarenheter från skolans och förskolans område. Som arrangörer vill vi dessutom att konferensen ska bidra till att fler får en anledning att undersöka och reflektera kring den egna praktiken.

Konferensen kommer att innehålla en eller två inbjudna keynotes. I övrigt bygger konferensen på att ni – lärare, förskollärare och skolledare -presenterar exempel och erfarenheter från era verksamheter. Vi vet att ni inom era professioner besitter massor av expertis och vi vill att Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne ska vara en plats där den kan lyftas fram så att professionerna kan hämta kraft ”inifrån”. Samtidigt vill vi använda det här tillfället till att knyta ihop forskarutbildade lärares erfarenheter av forskande arbete så att det kommer fler lärare till godo.

Utgångpunkten är alltså det vi kallar undersökningar av skolans och förskolans praktik. Bidragen utgår från sådant som (förskol-)lärare eller skolledare prövat i sin undervisning eller för att lösa ett problem i verksamheten. Några har Lesson – och Learning studies kring ett visst undervisningsområde, andra har utvecklat nya arbetssätt, eller gjort elevintervjuer eller videoobservationer av verksamheten som analyserats. Konferensen är ett tillfälle att dokumentera och analysera och få möjligheter att diskutera och kritiskt reflektera kring detta tillsammans med andra (förskol-)lärare och skolledare från andra skolor och kommuner.

För att presentera på konferensen ska ett skriftligt konferensbidrag skickas in. Läs vidare under fliken Lärarnas skolutvecklingskonferens 2020.

Kontakt

Du kan kontakta oss om konferensen via mail:
skolutvecklingskonferensen@kfsk.se

Senast uppdaterad: