Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne söker granskare och skrivstödjare

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne kommer att äga rum för andra gången våren 2019. Då är förhoppningen att locka minst så många medverkande lärare, förskollärare, skolledare och forskarutbildad skolpersonal som 2017. Vi hoppas att du vill vara med och göra den här arenan för gemensam dialog och fördjupning där deltagarna ges en aktiv roll!

Konferensen bygger på att lärare, förskollärare och skolledare skriver om undersökningar i sin praktik, som sedan presenteras och blir utgångspunkt för dialog på konferensen.

De granskare vi söker ska läsa och ge respons på konferensbidragen som skickas in till konferensen. Vi söker forskarutbildade personer som arbetar inom skola/utbildning i Skånes kommuner. Granskarnas gemensamma insats bidrar här till hela regionens utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt i skolan.

Granskarna kommer att få jobba med att anonymt granska och ge kortfattad skriftlig respons på konferensbidragen utifrån konferensens granskningskriterier, samt avgöra om bidragen ska bli antagna för presentation på konferensen. Varje bidrag granskas av två granskare och varje granskare får 2-4 bidrag att läsa och ge respons på under perioden 27 november till 11 december 2018.

Konferensen kommer även att erbjuda skrivstöd till några av de medverkande som vill gå in i en mer omfattande skrivprocess där slutresultatet är en utvecklingsartikel på 3000-5000 ord som publiceras via konferensen. Till detta söker vi skrivstödjare, som mot en viss ersättning kan stötta en sådan skrivprocess. Denna process pågår mellan mitten av januari 2019 fram till juni månad. Som skrivstödjare kan man handleda en eller flera utvecklingsartiklar.

Vi söker dig som

* Har slutfört en forskarutbildning på minst licentiatnivå

* Arbetar inom förskola/skola/vuxenutbildning/förskole-, skol-, eller utbildningsförvaltning

* Arbetar i en FoU Skola-kommun, dvs i Skåne/Sölvesborg

Ersättning?

Granskare och skrivstödjare (liksom författare till konferensbidrag) erbjuds att delta på konferensen den 16 mars 2019 kostnadsfritt.

Skrivstödjare hoppas vi kunna erbjuda 3000 kr i symboliskt arvode för insatsen tack vare externa ekonomiska bidrag. För detta måste arbetsgivaren ha godkänt bisysslan. Några av fjolårets skrivstödjare kom överens med arbetsgivaren om att skrivstödja inom sin tjänst istället och det går utmärkt att göra så!

Anmäl ditt intresse att bli granskare och/eller skrivstödjare här:

 

Kontakt
Du kan kontakta oss om konferensen via mail:
skolutvecklingskonferensen@kfsk.se

Senast uppdaterad: