Ansökningskriterier för konferensbidrag till Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Längd: Konferensbidraget ska vara 450 – 550 ord, inkl. referenser.

Språk: Konferensbidraget ska vara skrivet på god svenska eller engelska.

Användning: De konferensbidrag som blir antagna för presentation på Lärarnas skolutvecklingskonferens kommer att publiceras på konferensens hemsida samt i konferensprogrammet.

Presentation av konferensbidraget: Varje konferensbidrag som blir antaget till konferensen kommer att få 30 minuter till sitt förfogande för presentation och efterföljande frågor och dialog. Innovativa former för presentation välkomnas!

Relevans: För att konferensbidraget ska bli antaget till konferensen ska presentationens innehåll antas kunna bidra till en kollegial dialog om lärande och/eller undervisning såväl på konferensen som på den egna arbetsplatsen.

Kvalitetskriterier: Bidrag till konferensen som kommer att prioriteras uppfyller följande kvalitetskriterier (utöver nedanstående innehåll):

  • Att undersökningen har gjorts på ett systematiskt sätt
  • Att konferensbidraget innehåller reflekterande och analyserande delar
  • Att konferensbidraget har en teoretisk anknytning
  • Att konferensbidraget lyfter frågor/utmaningar för kollegial dialog på konferensen
  • Att konferensbidraget refererar till relevanta vetenskapliga studier, artiklar eller böcker

Ansökan förutsetts innehålla:

  • En tydlig, beskrivande rubrik
  • En frågeställning som undersökts eller kommer att undersökas
  • Tillvägagångssätt för att besvara frågeställningen
  • Resultat (alternativt förväntade resultat) samt eventuella slutsatser från undersökningen
  • Fem keywords/nyckelord som speglar bidragets innehåll.

Bedömning: Varje inkommet konferensbidrag kommer att granskas anonymt av två forskarutbildade lärare, som kommer att ge skriftlig respons på samtliga bidrag samt bedöma vilka bidrag som uppfyller kriterierna och därmed kan bli antagna till konferensen.

Senast uppdaterad: