Ansök till konferensen

Skicka in reviderade bidrag här senast 18 januari 2019!

För att få presentera på konferensen ansöker du med ett skriftligt konferensbidrag på 500 ord som beskriver det du prövat eller undersökt, vilka resultat och slutsatser du dragit lärdom av. Du ska också beskriva vilka nya frågor erfarenheterna bidragit till och frågor som du vill lyfta för samtal med konferensdeltagarna. Konferensbidragen samt den presentation man gör på plats är alltså redskap för utveckling, fördjupning och lärande.

Mall för det skriftliga konferensbidraget med kriterier som vi använder för att bedöma om det kan antas till konferensen finns nedan. Där finns även ett exempel på hur ett konferensbidrag kan se ut och ett formulär där du ansöker. Man kan skicka in ansökan med konferensbidrag fram till och med den 22 november 2018. 

Konferensbidragen kommer att granskas anonymt och bedöms enligt uppsatta kriterier för att vi ska kunna garantera kvaliteten på presentationerna. Besked om bidraget antagits kommer att skickas ut senast den 18 december 2018.

Vad ska stå med i konferensbidraget?

Läs om vilka Ansökningskriterier som gäller för det konferensbidrag på 500 ord du ska skicka in med din ansökan. Alla ansökningar/konferensbidrag kommer att granskas anonymt och bedömas efter dessa kriterier. Den 11 december får du respons på din ansökan och förslag på eventuella förbättringar och vad som kan utvecklas i din presentation av bidraget på konferensen.

För att underlätta skrivandet av konferensbidrag har vi fått hjälp av ett lärarlag i Malmö som skrivit ihop ett exempel på hur en ansökan skriven efter våra kriterier kan se ut. Exempel konferensansökan. Observera att det går att skriva konferensbidrag på fler sätt än detta – följ bara ansökningskriterierna!

Kontakt
Du kan kontakta oss om konferensen via mail:
skolutvecklingskonferensen@kfsk.se

Senast uppdaterad: