Lärarnas skolutvecklingskonferens

Nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens kommer att äga rum den 16 mars 2019 på Hässleholms Tekniska skola (HTS).

Bidrag till konferensen ska vara inskickade till oss senast den 1 november 2018. Se mer under fliken ”Ansök”!

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra. Vårt mål är att det ska vara en arbetande, granskande och tänkande mötesplats!