Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens kommer att äga rum i mars 2019

Inbjudan att komma in med bidrag skickas ut i slutet av vårterminen och bidragen ska vara inskickade till oss i vecka 44. Mer info kommer!

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra. Hela 26 bidrag från sju kommuner i Skåne – Malmö, Lund, Burlöv, Svedala, Svalöv, Helsingborg och Ängelholm – blev accepterade och presenterades på konferensen den 14 oktober 2017!

Stort tack till Sveriges kommuner och landsting, Region Skåne och Sten K Johnsons Stiftelse som är samarrangörer och bidragsgivare och gör att vår konferens blir verklighet!

Här kan du ladda ner katalogen med alla bidrag 2017!

Skolforskningskonferens1.1