Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

14 oktober 2017 på Katedralskolan i Lund

För att se vad som skrevs under #lsk17 på Twitter klicka på symbolen nedan (vi publicerar inte flödet här då vi inte kan styra över vilka inlägg som taggas med #lsk17)

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra. Hela 26 bidrag från sju kommuner i Skåne – Malmö, Lund, Burlöv, Svedala, Svalöv, Helsingborg och Ängelholm – har blivit accepterade och kommer att presentera sina utvecklingsarbeten på konferensen den 14 oktober!

Anmäl dig till konferensen via länken här. Tipsa gärna dina kollegor också! För program och titlar på de bidrag som ska presenteras, se flikarna i listen ovan.

Stort tack till Sveriges kommuner och landsting och till Region Skåne som bidrar ekonomiskt till att vår konferens ska bli verklighet!

Här kan du ladda ner katalogen med alla bidrag!

Skolforskningskonferens1.1