Nätverk för Tekniska chefer/samhällsbyggnadschefer

Nätverket för tekniska chefer och samhällsbyggnadschefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av tekniska chefer, samhällsbyggnadschefer och motsvarande personer, vilket exempelvis inkluderar gatuchefer.

Årligen arrangeras två konferenser för denna tekniskt orienterade grupp, oftast en heldag på våren och en lunch-till-lunch-konferens på hösten. Till hjälp att lägga ett aktuellt program med angeläget innehåll utses i regel en programgrupp för nästkommande konferens.

Kommunförbundet Skåne har en uppdaterad kontaktlista över aktuell grupp i Skånes kommuner, vilka får inbjudningar till konferenserna. Vi vill gärna får vetskap om eventuella förändringar för att kunna hålla kontaktlistan kontinuerligt uppdaterad.

 

Dokumentation från tidigare konferenser:

 

Presentationer från konferenser styrgrupp teknisk samverkan i NV Skåne

Inom nordvästra Skåne genomförs sedan ett antal år tillbaka regelbundna möten mellan tekniska chefer (motsv) två gånger per år inom ramen för ”styrgrupp teknisk samverkan i NV Skåne”.

Presentationer från konferensen i Ängelholm 2018-04-13

Ängelholms kommun_Presentation

Ängelholms kommun_omvärldsbevakning

Presentationer från konferensen i Landskrona 2017-10-20

Styrgrupp teknisk samverkan i NV Skåne Landskrona 2017-10-20

 

Presentationer från konferenser Samhällsbyggnads- och Tekniska chefer

Presentationer från vårkonferensen hos Kommunförbundet Skåne, Lund IKDC-LTH + Ideon den 16 mars 2018:

2018-03- 16 Inbjudan_Vårkonferens Samhällsbyggnads- och Tekniska chefer

2018-03- 16 Program_Vårkonferens Samhällsbyggnads- och Tekniska chefer

2018-03- 16 KFSK_Vårkonferens Samhällsbyggnads- och Tekniska chefer

Presentation VR och AR

Presentation IoT

IDEON Karta översikt

IDEON Alfahuset Konferens

GDPR – Samhällsbyggnad

Lunds kommun_Hållbar stadsdelsutveckling av Linero

Trafikverket

Markavtal EON Kävlinge

Nästa konferens för  Samhällsbyggnads- och Tekniska chefer äger rum den 26 oktober 2018, Grand Hotel Lund, mer information kommer tillsammans med inbjudan.

 

Presentationer från konferensen hos Kommunförbundet Skåne, Lund den 6 oktober 2017:

2017-10-06 Inbjudan TC-konf 170374

NTP 2018-2029 Uppdaterad 2017-09-15

Statlig Medfinansiering presentation_20171005

171006_Tekniska_chefer_KÅ_2

TC konferens LED mm

Nästa konferens för Tekniska chefer/Samhällsbyggnadschefer äger rum den 16 mars 2018

 

Presentationer från konferensen på Stadshuset i Eslöv den 5 maj 2017:

2017-05-05 Inbjudan TC-konf 170089

KfSk 2017 1 Trafikverket

Infrastruktur_RegionSkåne_20170505

PP Exploateringsavtal LOU maj 2017 (UTKAST 20170501)

FuktCom Betong – Åhörarkopior

Utskick_Underhållsutredningar av gator kopplat till komponentredovisning

Komponentredovisning (1) Ramböll

Underhållsutredning Ramböll

Kommuntjanster Ramböll

 

Presentationer från konferensen på Stiftsgården Åkersberg i Höör den 28 oktober 2016:

2016-10-28 Inbjudan TC-konf 160507

Dricksvattenutredning_Kommunförbundet 2016

Therese Jephson_KFSK_ SB_tekniska chefer 2016-10-28

Kristiandstad kommun_kust och havsplan_ 2016-10-28

Höör okt16 Havsplanering

Skyfall 30 okt 16 Höör ver 2

 

Presentationer från konferensen hos Kommunförbundet Skåne, Lund den 12 april 2016:

2016-04-12 Inbjudan TC-konf 160052

Info Nyttjanderättsavtal Kävlinge 2016-04-12

Nyttjanderättsavtalen – Tjänsteskrivelse (TN beslut)

160412 AN Klimat o Asfalt HO

KGO asfalt

Klimatanpassning – från ord till handling

 

Presentationer från konferensen på Park Inn by Radisson Lund den 6 november 2015:

Presentationer från konferensen på Hovs Hallar den 23-24 april 2015:

Teknikprogrammet
Komponentavskrivningar och Teknikprogrammet
kommunförbundet 2015-04-23_1
Kfsk 24 april Trafikverket
Johan Lundberg AB_Hur löser vi det schaktfritt, 150424
Inbjudan TC-konferens 150423-24
HovsHallar150423 bredband

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh