Räddsam Skåne

Inom Kommunförbundet Skånes ram samordnar vi olika aktiviteter och verksamheter inom räddningstjänstområdet. Vi samordnar även vissa avtal och överenskommelser för kommunernas räkning.

Årligen genomförs två konferenser för räddningschefer och samverkansparter inom ramen för Räddsam. I anslutning till dessa konferenser genomförs så kallade chefsmöten där formella beslut tas om sådana angelägenheter som räddningscheferna gemensamt kan och behöver besluta om för sin organisations räkning.

Kommunförbundet Skåne har en samordnande roll för arbetet inom ramen för Räddsam och fungerar som såväl ordförande som sekreterare för mötena och administrerar den ekonomiska delen av beslutade och budgeterade verksamhetsdelar, exempelvis Rakel Skånes förvaltningsorganisation, sakområde Skydd & Säkerhet, Kem & Miljö samt Ledning. Inom Räddsam finns även ett arbetsutskott bestående av en räddningschef från respektive samverkansområde NV, NO och Syd samt den utsedde räddningssakkunnige och Kommunförbundet Skånes representant.

Ytterligare information och dokumentation finnes under avdelningssidan för Räddningstjänst.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Bo Persson