Nätverk för Skolutvecklare

SåSant-Skåne! samlar sina utbildade Nyckelpersoner i fyra delregionala nätverk. Nätverken är ett resultat av den utvärdering som gjordes av utbildningarna där det framkom att deltagarna önskade lokala nätverksträffar.

Syftet med nätverken är att ge nyckelpersoner möjligheter att utveckla sina processplaner och stämma av med varandra gällande utvecklingsarbetets utmaningar. Nätverket håller oss uppdaterade på ny forskning och nya material. Vi tipsar varandra om nya arbetssätt och goda argument i det fortsatta arbetet med att utveckla skolans verksamhet gällande likabehandling, sexualitet och jämställdhet. De flesta nätverk träffas en gång per termin. Kommunförbundet Skåne är sammankallande och värdskapet går runt mellan skolorna.

Följande nätverk startade ht 2014:

  • Nätverk Sydöst – SåSant-Skåne!      Ystad, Skurup, Simrishamn, Sjöbo
  • Nätverk Sydväst – SåSant-Skåne!    Svalöv, Malmö, Lund, Eslöv, Trelleborg, Anderslöv, Burlöv, Staffanstorp, Vellinge, Eslöv
  • Nätverk Nordöst – SåSant-Skåne!     Höör, Hörby, Osby, Kristianstad, Hässleholm
  • Nätverk Nordväst – SåSant-Skåne!   Båstad, Helsingborg

 

 

Senast uppdaterad: