Nätverk för Skånes planerare

Inom nätverket för Skånes planerare diskuteras frågor som rör planerares arbetsvardag över kommungränser. Nätverket är skilt från andra regionala aktörer och är till för de skånska kommunerna.

Nätverket träffas vid två halvdagar per år. Nästa träff är planerad till 24 september 2019.

Nätverket har en arbetsgrupp som består av tjänstepersoner från olika kommuner som tillsammans med Kommunförbundet Skåne tar fram träffarnas innehåll utifrån aktuella ämnen samt förslag. Tjänstepersonerna som deltar i planeringen utses löpande av nätverket.

 

Dokumentering

Hösten 2018- nätverksträff Skånes planerare, 13 november Kommunförbundet Skåne i Lund

Nästkommande träff för Skånes planerare kommer vara en temakonferens 14 maj 2019 i Lund- ”För mycket vatten och För lite vatten!”, detaljer om dagen kommer under våren tillsammans med inbjudan, redan nu är en blänkare att Strandskyddsjuridiken kommer att diskuteras!

2018-11-13 Program_Nätverksträff Skånes planerare

2018-11-13- Kommunförbundet Skåne

2018-11-13- Länsstyrelsen Skåne

Stråk som inkluderande platser

Hållbart stadsbyggande – om barns platser i staden

Jämställda platser?

Eftermiddagen innehöll en exkursion till Malmö då gruppen fick träffa teamet bakom Tjejer i Förening och även teamet bakom Equalizer-metod för jämställda aktivitetsplatser i staden, respektive presentationer finns tyvärr ej tillgängliga för delning.

 

Väl mött 14 maj med fokus Vatten, mer info kommer i närtid!

 

 

Vårkonferens 2018, 4 maj

2018-05-04 Program_Nätverksträff Skånes planerare

2018-05-04 KFSK

Länsstyrelsen Skåne

Skåneidrotten

Parkering vid förtätning

Behovsbedömning

Behovsbedömning Mentiresultat

Verktyg för behovsbedömning – Version 1 – 2015-12-18

Slutrapport – Bilaga 2 – Kompletterande verktyg för bedömning

Slutrapport – Bilaga 3 – Kompletterande verktyg för bedömning – Exempel

Värdebaserad Stadsutveckling

Eftermiddagen var en valbar fördjupning av dagens konferens med fokus på folkhälsoperspektiven ljus och buller ur forskningens värld. För material och mer information från detta:

Samhällsplanering runt forskning på hälsoeffekter i ljud- och ljusmiljöer

Under eftermiddagen den 4 maj fick planarkitekter, miljöarkitekter och trafikingenjörer från Skånes kommuner lyssna på och ställa frågor till forskare som inriktat sin forskning mot hur hälsa och välbefinnande påverkas av ljud och ljus i stadsmiljöer.

 

Nästkommande konferens för Skånes planerare är 13 november 2018, detaljer om dagen kommer under hösten tillsammans med inbjudan.

 

God Jul och Gott nytt år!

Nedan är länkat material från senaste nätverksmötet 27 november 2017:

Program Skånes planerare nätverksmöte 27 november 2017

Deltagarlista

Minnesanteckningar_Studentmedarbetare Naima Lindersson Kommunförbundet Skåne

Frågor till erfarenhetsutbyte

Gruppindelning

Länsstyrelsen Skåne

Malmö Stad

Malmö Stad Friytor vid förskolor och skolor

Utemiljöer Miljösamverkan Skåne november 2017

Kommunförbundet Skåne har i november 2017 besökt Köpenhamn tillsammans med nätverket för fastighetschefer i syfte att ta del av deras senaste erfarenheter inom utveckling av skolor, ny- respektive ombyggnationer. Under följande länk finns program, och även presentationer från dels Byggeri Köpenhamn och dels Barn- och Ungdomsförvaltningen i Köpenhamns kommun där de återger hur utvecklingen av skolor sker.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh