Nätverk för Planerare

Under 2014 startade Kommunförbundet Skåne tillsammans med Skånes kommuner ett nätverk för planerare. Syftet med nätverket är att verka som en plattform skilt från andra regionala aktörer och diskutera frågor som verkar i planerarens arbetsvardag över kommungränser.

Nätverket har en arbetsgrupp som består av tjänstepersoner från olika kommuner som tillsammans med Kommunförbundet Skåne tar fram träffarnas innehåll utifrån aktuella ämnen samt förslag. Vi ses vid två halvdagar per år där nästa nätverksträff är planerad till 13 november 2018.

 

Dokumentering

Vårkonferens 2018, 4 maj

2018-05-04 Program_Nätverksträff Skånes planerare

2018-05-04 KFSK

Länsstyrelsen Skåne

Skåneidrotten

Parkering vid förtätning

Behovsbedömning

Behovsbedömning Mentiresultat

Verktyg för behovsbedömning – Version 1 – 2015-12-18

Slutrapport – Bilaga 2 – Kompletterande verktyg för bedömning

Slutrapport – Bilaga 3 – Kompletterande verktyg för bedömning – Exempel

Värdebaserad Stadsutveckling

Eftermiddagen var en valbar fördjupning av dagens konferens med fokus på folkhälsoperspektiven ljus och buller ur forskningens värld. För material och mer information från detta:

Samhällsplanering runt forskning på hälsoeffekter i ljud- och ljusmiljöer

Under eftermiddagen den 4 maj fick planarkitekter, miljöarkitekter och trafikingenjörer från Skånes kommuner lyssna på och ställa frågor till forskare som inriktat sin forskning mot hur hälsa och välbefinnande påverkas av ljud och ljus i stadsmiljöer.

 

Nästkommande konferens för Skånes planerare är 13 november 2018, detaljer om dagen kommer under hösten tillsammans med inbjudan.

 

God Jul och Gott nytt år!

Nedan är länkat material från senaste nätverksmötet 27 november 2017:

Program Skånes planerare nätverksmöte 27 november 2017

Deltagarlista

Minnesanteckningar_Studentmedarbetare Naima Lindersson Kommunförbundet Skåne

Frågor till erfarenhetsutbyte

Gruppindelning

Länsstyrelsen Skåne

Malmö Stad

Malmö Stad Friytor vid förskolor och skolor

Utemiljöer Miljösamverkan Skåne november 2017

Kommunförbundet Skåne har i november 2017 besökt Köpenhamn tillsammans med nätverket för fastighetschefer i syfte att ta del av deras senaste erfarenheter inom utveckling av skolor, ny- respektive ombyggnationer. Under följande länk finns program, och även presentationer från dels Byggeri Köpenhamn och dels Barn- och Ungdomsförvaltningen i Köpenhamns kommun där de återger hur utvecklingen av skolor sker.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh