Bostadsförsörjning för grupper med låg betalningsförmåga

Välkommen till en heldagskonferens med fokus på kort- och långsiktig bostadsförsörjning för grupper med låg betalningsförmåga.

Publicerad: 18 mars, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer