Nätverk för Säkerhetschefer

Nätverket för säkerhetschefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av säkerhetschefer och motsvarande personer i kommunerna.

 

Årligen arrangeras två konferenser för denna grupp, en heldag på våren och en lunch-till-lunch-konferens på hösten. Till hjälp att lägga ett aktuellt program med angeläget innehåll utses i regel en programgrupp för nästkommande konferens.

Kommunförbundet Skåne har en uppdaterad kontaktlista över aktuell grupp i Skånes kommuner, vilka får inbjudningar till konferenserna. Vi vill gärna få vetskap om eventuella förändringar för att kunna hålla kontaktlistan kontinuerligt uppdaterad.

 

Dokumentation från tidigare konferenser:

Presentationer från konferensen på Clarion Grand Hotel i Helsingborg den 10-11 oktober 2019:

2019-10-10 SKL hos Kommunförbundet Skåne
Aktiviteter i höst_191009 (002) Lst
CFSSL_säkchef_HBG_Krstd
NSVA KfSk 2019-10-11
NSVA Säkerhetssamtal KfSk 2019-10-11
Program konf för säkerhetschefer
Skånes kommuners nätverk för krisberedskap säkerhet och trygghet
Säkerhetschefer ToO Helsingborg
Vad göra inom civilt försvar, Länsstyrelsen
Mall SSA Krstd

Presentationer från konferensen på Hotel Öresund Conference & Spa i Landskrona den 1-2 november 2018:

2018-11-01–02 Inbjudan konf Säkerhetschefer 180342

181101 MSB kommun och landsting ÖK Landskrona Anna Nöjd MSB

Meddelande från Anna Nöjd MSB

MSB´s presentation (Roger Forsberg) kring säkerhetsskydd skickas ut till konferensdeltagarna.

Säkerhetsskydd i praktiken – hur Försvarsmakten tänker kring övervakning och säkerhetsskydd betr lokaler, larm, säkerhetsskåp mm (Nikola Grkovic, säkerhetsofficer MR S) skickas ut till konferensdeltagarna.

2018-11-01 SKL pres Konferens för säkerhetschefer Greta Berg SKL

Presentationer från konferensen på Grand Hotel i Lund den 1 mars 2018:

2018-03-01 Inbjudan konf Säkerhetschefer 180189

xKommförb Skåne -18

Vårt skadeförebygg arbete 2018

Länsstyrelsen 180301 Kommunförbundet säkch

tillsammans-mot-brott—ett-nationellt-brottsforebyggande-program-skr

2016_Samverkan_i_lokalt_brottsförebyggande_arbete (002)

Inriktning av kommuners arbete med CF_dnr 4560-2018-1

Polisen Säkerhetschefer 180301

Region Skåne Kommunförb säkch 180301

180301 NL Minnesanteckningar Diskussion Säkerhetschefer

Diskussionen fortsätter vid höstens konferens.

 

Presentationer från informationsmöten inför Valet 2018 hittar genom att klicka på Valet 2018 i boxen ovan till höger.

 

Presentationer från konferensen på Hotell Erikslund, Ängelholm, den 23-24 oktober 2017:

2017-10-23–24 Inbjudan konf Säkerhetschefer 170413

Här har funnits en presentation ”Signalskydd – Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld”, Roger Forsberg MSB Dokumentationen kan erhållas efter hänvändelse till Bo Persson

Infosäkerhet Ängelholm 23 oktober

171023 Brandskyddsföreningen Skåne säkerhetschefer Erikslund

Trafikhinder Malmö

 

Presentationer från workshop den 21 juni 2017 om hot, hat och våld mot förtroendevalda:

Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett hot mot vårt demokratiska system. Därför behövs en handlingsberedskap med interna rutiner i kommunerna hur vi kan hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda i våra kommuner.

2017-06-21 Inbjudan WS hot och våld förtroendevalda 170369

VALET 2018 –Malmö stads utmaningar

Trelleborg_hot våld politiker

Trelleborg_hot våld politiker kfsk 21 juni

Undersökning våld och hot mot förtroendevalda (kontakta sidansvarig för att få Word-version av undersökningen)

Val2018.Förtroendevalda_BOPS

SKL_Hat och hot – 9 juni KSO-forum

Vi kommer gemensamt mellan kommunerna och polismyndigheten under 2017-2018 att arbeta vidare med detta.

 

Presentationer från konferensen på Hotell Statt i Hässleholm den 20 april 2017:

2017-04-20 Inbjudan konf Säkerhetschefer 170062

Skåne SäkC – 20170420

SKL länk hot och våld förtroendevalda

hot-vald-politiker-Trelleborg

Checklista – hot och våld – politiker-TRELLEBORG

Hot och våld poltiker Trelleborg

Presentationer från konferensen på Ystad Saltsjöbad den 17-18 oktober 2016:

2016-10-17–18 Inbjudan konf för Säkerhetschefer 160509

Andreas Ring Säkerhetschefer 161017 BILDSPEL

Visselblåsarfunktionen i RS

 

Presentationer från konferensen hos Kommunförbundet Skåne, Lund den 19 april 2016:

2016-04-19 Inbjudan Säkerhetschefer 160050

Active Shooter – Recommendations and Analysis for Risk Mitigation

Fallexempel Grövre våld skolan

PDV för personal i offentlig miljö Polisens skyldigheter att vid extrema händelser ingripa mot brott i

Pågående dödligt våld i offentlig miljö – Anteckningar till bildspel

Pågående dödligt våld i offentlig miljö – Åhörarkopior

The School Shooter – A threat assessment perspective

Väpnat våld i skolan

Grövre våld skolan

Polisens skyldigheter att vid extrema händelser ingripa mot brott i

Uppdragsbeskrivning kommunpolis

Uppdragsbeskrivning områdespolis

Krishanteringsnätverkets historik

Krisstöd 2016

”Handbok för krisstöd och krishantering”, Stefan Dahlberg och Per Hassling, kan beställas via hemsidan www.competenscompagniet.se

Vattensäkerhet SLS

 

Presentationer från konferensen på Elisefarm den 2-3 november 2015:

Presentationer från konferensen på Ringsjö Wärdshus den 25 maj 2015:

Förfrågningsunderlag – Bevakningstjänster
Höör 2015 Off SÄK
Upphandling bevakningstjänster
Trafikverket 25 maj
Skadeförebyggande_Kommunförbundet
Presentation ALM 20150525
Medborgarlöften 2015-05-25
Lokala medborgarlöften i Lund 2015
Inbjudan program SäkC-konferens 150525

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Bo Persson