Nätverk för Fastighetschefer

Nätverket för fastighetschefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av fastighetschefer och motsvarande personer i kommunerna.

Årligen arrangeras två konferenser för denna grupp, en heldag och en lunch-till-lunch-konferens.  Till hjälp att lägga ett aktuellt program med angeläget innehåll utses i regel en programgrupp för nästkommande konferens.

Kommunförbundet Skåne har en uppdaterad kontaktlista över aktuell grupp i Skånes kommuner, vilka får inbjudningar till konferenserna. Vi vill gärna få vetskap om eventuella förändringar för att kunna hålla kontaktlistan kontinuerligt uppdaterad.

 

Dokumentation från tidigare konferenser:

Presentationer från vårkonferensen Ystads Saltsjöbad 17 april 2018 med studiebesök i Ystads Arena och Bad:

2018-04-17 Inbjudan Vårkonferens för Fastighetschefer

2018-04-17 Program Vårkonferens för Fastighetschefer

2018-04- 17 KFSK_Fastighetschefskonferens

Ystad arena presentation_Ystads kommun

Diskussionsfrågor_Ystads kommun

Ny förvaltningslag samt förelägganden från myndigheter – vad är det som gäller_

Samordnad varudistribution

EMP _Presentation

EMP_Electrolux

Nästa konferens är planerad lunch-lunch 6- 7 november 2018, plats meddelas i samband med inbjudan.

Presentationer från konferensen med studiebesök i Köpenhamn den 6-7 november 2017:

2017-11-06–07 Inbjudan konf för Fastighetschefer 170487

2017-11-06–07 Program konf för Fastighetschefer 170487

Byggeri København – Fastighet Skåne

Funktionsprogram skoler og KKFO_FH 5. udgave 2016

Nästa konferens är planerad till den 17 april 2018, plats meddelas i samband med inbjudan.

 

Presentationer från konferensen på Hotell Valhall Park, Ängelholm, den 11-12 maj 2017:

2017-05-11–12 Inbjudan konf för Fastighetschefer 170063

Presentation Hälsostaden status 20170511

Film Hälsostaden

Ny Ellag, Svensk Uppdragsutbildning

FuktCom Betong – Åhörarkopior

 

Presentationer från konferensen på Bjärsjölagårds Slott den 20-21 oktober 2016:

2016-10-20–21 Inbjudan konf för Fastighetschefer 160512

Expandia konf Fastighetschefer Skåne 20 okt

Expandia PM – utkast till informationsskrift från Foyen 151101

Personalliggare i byggbranschen (SKL) 7585-315-4

LCC i fastighetsbranschen, Stefan Olander 21 oktober 2016

001 Kommunförbundet Skåne Kemikaliesmart byggande 2016-10-21

Inbjudan – hur bygger vi kemikaliesmarta förskolor, skolor och bostäder 2016-11-17

Energioptimeringsnätverk

 

Presentationer från konferensen på Lunds kommunhus Kristallen den 28 april 2016:

2016-04-28 Inbjudan konf för Fastighetschefer 160056

Lundafastigheter_APRIL_2016 rev

CAD Skåne, länkar

Partnering Vellinge presentation 28 april Lund

Hylliebadet Malmö presentation 160428

Ystad arena presentation 160428

Sjöbo simanläggning, konf för fastighetschefer Lund 2016-04-28

Högevallsbadet

160428 Step2Sport Fastighetschefer KFSK Lund ####

Personalliggare bygg

SKL Personalliggare bygg

Jetas föredrag 160428

 

Presentationer från konferensen på Malmö Live och Kompanihuset den 9-10 november 2015:

Presentationer från konferensen på Frostavallen den 1 juni 2015:

Ängelholms konstpolicy
Teaser-IKT-lederuddannelse
SVBY_företagspresentation150526
SU152100 Vägledning Reservkraft
SU152095 Skyddsrum
SU152094 Renoveringsinfo
SU152017 Konkurrensverket
SU152001 Elnotiser
Presentation_BIM_fastighetschefstr_150601
Presentation_BIM_fastighetschefstr_141023
Presentation_1_BIM_Fastighetschefsträffen_150601
Presentation Styrel 150601
PP offentlig konst
Manual offentlig upphandling av konst
Komponentavskrivningar och Teknikprogrammet
K3 Sjöbo
K3 Höör
Inbjudan FC-konferens 150601
FC konferens LED
150601 Energieffektivisering i Skåne 2015-2020

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh