KSO-forum

Vid fyra tillfällen per år bjuder Kommunförbundet Skånes ordförande, Kent Mårtensson, tillika kommunstyrelsens ordförande i Ystad in sina 32 KSO-kolleger för samtal om aktuella frågor.

Under hösten 2018 äger KSO-forum rum:

  • 5 oktober, 13.00-16.00 i Lund.

Frågor kan ställas till Peter Nilsson p.nilsson@kfsk.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Peter Nilson