KSO-forum

Vid fyra tillfällen per år bjuder kommunförbundet Skånes ordförande in till samtal om aktuella frågor.

Under  2019 äger KSO-forum rum:

  • 1 mars 13.00-16.00 i Lund.
  • 17 maj 13.00-16.00 i Lund.
  • 11 oktober 13.00-16.00 i Lund.
  • 6 december 13.00-16.00 i Lund.

Frågor kan ställas till Peter Nilsson p.nilsson@kfsk.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Peter Nilsson