Geodatasamverkan Skåne

Geodatasamverkan Skåne är ett nätverk för de som är verksamma inom Geodata-området i Skånes kommuner. Dessa personer är de som ansvarar för mätning och kartläggning av vår fysiska miljö. Nätverket syftar till stärkt samordning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för de verksamma tjänstepersonerna.

Nätverket träffas normalt två gånger per år. Skånes kommuner är indelade i tre delregioner och roterar ansvaret för att arrangera träffarna.

Tidigare kallades nätverket ”Läns-MBK”, och arbetade då under många år i samverkan med Lantmäteriet med uppbyggnaden av geodata i Skåne.

Läs mer om Geodatasamverkan Skåne här

 

Logga_Geodatasamverkan

 

 

Dokumentation från tidigare träffar:

Presentationer från Geodatasamverkan i Hässleholm den 16 november 2018:

Inbjudan_20181116 Geodatasamverkan Skåne

Program_20181116_Geodatasamverkan Skåne

_20181116 Geodatasamverkan Skåne_Mapillary

_20181116 Geodatasamverkan Skåne_Nybyggnadskarta vad är det

_20181116 Geodatasamverkan Skåne_PlanetLabs

_20181116 Geodatasamverkan Skåne_Rapport chefsnätverket_181012

_20181116 Geodatasamverkan Skåne_enkät upphandling

_20181116 Geodatasamverkan Skåne_What3words Geodatasamverkan

 

Nästa konferens arrangeras av Skåne Nordväst, fredag 12 april i Åstorp. Save-the-date har skickats ut och anmälan öppnar under mars.

 

Presentationer från Geodatasamverkan i Svedala den 5 juni 2018:

Inbjudan_20180605 Geodatasamverkan Skåne

Program_20180605_Geodatasamverkan Skåne

Välkommen till Svedala

Aktuellt från Lantmäteriet_20180605_Svedala

GDPR för GIS-handläggare (002)

Gemensam upphandling

Geodatasamverkan – Pedagogiska kartor

Inspirationsforelasning 3D-visualisering

RelativNarhetGeodatasamverkan2018 Lund

skolplacering_malmö

Svensk Geoprocess

ÖppnaData i Malmö

 

Nästa konferens arrangeras av Skåne Ost, datum och plats uppdateras under hösten.

 

Presentationer från Geodataseminariet i Perstorp den 10 november 2017:

Adressstandard_MBKPerstorp_171110

Perstorp_SGP_20171110

Diagram avtalsenkät Smart Built Environment Elisabeth Argus – Geodatasamverkan i Skåne 171110

Smart Built Environment Elisabeth Argus – Geodatasamverkan i Skåne 171110

Aktuellt från Lantmäteriet_Geodataseminarium Perstorp 20171110

Landskrona 3D-utveckling och -visualiseringar_4

Strandmätning Perstorp 2017-11-10

Havsplanering-Perstorp

Skåne 171110

Appar_Bastad_och_Hbg

Gatuvyer och snedbilder_Geodatasamverkan Skåne

Hackathon med skolan_Geodatasamverkan Skåne

Perstorp GIS 171110

Förtätning NRTK_NV-Skåne

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh