Politik & påverkan

Definitionen av begreppet kommunledning skiftar från tid till annan. En gemensam nämnare för kommunledningsfrågor är att den typen av frågor är av strategisk betydelse för en kommuns utveckling. Ofta är dessa frågor av stor ekonomisk och/eller principiell betydelse.

Kommunledningen är ingen formell institution men kan anses vara den som i det vardagliga arbetet leder en kommuns totala verksamhet. Kommunförbundet Skånes styrelse ser det som både önskvärt och nödvändigt att ha en ständig dialog med de skånska kommunledningarna för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa tänkbara sätt.

Frågor besvaras av Peter Nilsson.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Peter Nilsson