Politik & påverkan

Definitionen av begreppet kommunledning skiftar från tid till annan. En gemensam nämnare för kommunledningsfrågor är att den typen av frågor är av strategisk betydelse för en kommuns utveckling. Ofta är dessa frågor av stor ekonomisk och/eller principiell betydelse.

Kommunledningen är ingen formell institution men kan anses vara den som i det vardagliga arbetet leder en kommuns totala verksamhet. Kommunförbundet Skånes styrelse ser det som både önskvärt och nödvändigt att ha en ständig dialog med de skånska kommunledningarna för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa tänkbara sätt.

Under våren 2017 anordnade vi två kommunledningskonferenser och en kommunledningsresa

Under hösten 2017 arrangeras en kommunledningskonferens 13 oktober 09.00 – 12.00 och en Temakonferens i samverkan med Region Skåne 24 november 09.00-12.00. Båda konferenserna äger rum i Lund

Vid några tillfällen per år bjuder Kommunförbundet Skånes ordförande in de skånska kommunernas kommunstyrelseordföranden. Under hösten 2017 äger dessa KSO-forum rum 13 oktober, 13.00-16.00, och  8 december, 13.00-16.00 . Båda tillfällena i Lund

Sen 2016 arrangerar Kommunförbundet Skåne två gånger per år träffar med de skånska riksdagsledamöterna och Skånes KSO:er samt politiker knutna till Kommunförbundet Skånes organisation. Nästa träff äger rum 20 oktober, 09.00 – 12.00 i Lund

 

 

Frågor besvaras av Peter Nilsson

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Peter Nilsson