Politik & påverkan

Definitionen av begreppet kommunledning skiftar från tid till annan. En gemensam nämnare för kommunledningsfrågor är att den typen av frågor är av strategisk betydelse för en kommuns utveckling. Ofta är dessa frågor av stor ekonomisk och/eller principiell betydelse.

Kommunledningen är ingen formell institution men kan anses vara den som i det vardagliga arbetet leder en kommuns totala verksamhet. Kommunförbundet Skånes styrelse ser det som både önskvärt och nödvändigt att ha en ständig dialog med de skånska kommunledningarna för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa tänkbara sätt.

Under 2017 anordnar vi två Kommunledningskonferenser och två Temakonferenser tillsammans med Region Skåne på nedanstående datum. Nedan anges även datumen för 2017 års Kommunledningsresa.

  • 8 maj – Temakonferens tillsammans med Region Skåne i Kristianstad
  • 26 juni till 28 juni – Kommunledningsresa till Hessen, i sydvästra Tyskland
  • 13 oktober – Kommunledningskonferens i Lund
  • 24 november – Temakonferens med Region Skåne i Lund

Vid några tillfällen per år bjuder Kommunförbundet Skånes ordförande in de skånska kommunernas kommunstyrelseordföranden. Under 2017 äger dessa KSO-forum rum

  • 9 juni, 08.30 – 13.00 i Lund
  • 13 oktober, 13.00-16.00 i Lund
  • 8 december, 13.00-16.00 i Lund

Sen 2016 arrangerar Kommunförbundet Skåne två gånger per år träffar med de skånska riksdagsledamöterna och Skånes KSO:er samt politiker knutna till Kommunförbundet Skånes organisation. Nästa träff äger rum:

  • 20 oktober, 09.00 – 12.00 i Lund

 

 

Frågor besvaras av Peter Nilsson

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Peter Nilsson