Politik & påverkan

Definitionen av begreppet kommunledning skiftar från tid till annan. En gemensam nämnare för kommunledningsfrågor är att den typen av frågor är av strategisk betydelse för en kommuns utveckling. Ofta är dessa frågor av stor ekonomisk och/eller principiell betydelse.

Kommunledningen är ingen formell institution men kan anses vara den som i det vardagliga arbetet leder en kommuns totala verksamhet. Kommunförbundet Skånes styrelse ser det som både önskvärt och nödvändigt att ha en ständig dialog med de skånska kommunledningarna för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa tänkbara sätt.

Under 2019 arrangeras två kommunledningskonferenser 1 mars 09.00 – 12.00 och 11 oktober 09.00- 12.00. Båda konferenserna äger rum i Lund.

Vid några tillfällen per år bjuder Kommunförbundet Skånes ordförande in de skånska kommunernas kommunstyrelseordföranden. Under 2019 äger dessa KSO-forum rum 1 mars, 17 maj, 11 oktober och 6 december 13.00-16.00 i Lund.

Sedan 2016 arrangerar Kommunförbundet Skåne två gånger per år träffar med de skånska riksdagsledamöterna och Skånes KSO:er samt politiker knutna till Kommunförbundet Skånes organisation. Planering pågår inför höstträffen.

Kommunledningsresan ägde rum 25-28 juni 2019 och gick till Litauen.

Frågor besvaras av Peter Nilsson.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Peter Nilsson