Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyggnad - och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Skånskt Ledningsforum - Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Bostadsbyggnadsprocessen – från idé till ny bostad – är komplex och ägs av många olika aktörer. Vi behöver utveckla och förbättra samverkan för att förstå varandras specifika förutsättningar och problem. Vi måste fortsätta att bli bättre på samhandling och med en gemensam röst föra fram det skånska perspektivet.

Därför finns Skånskt Bostadsnätverk: en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyte och en samlande kraft för ökat bostadsbyggande i Skåne.

Balans på den skånska bostadsmarknaden kräver samarbete. Varje skånsk aktör som har makt att påverka – om så bara i en liten del av processen – har inte bara möjlighet, utan kanske även skyldighet, att bidra till samhandling.

Läs mer om arbetet med Skånskt Bostadsnätverk på nätverkets hemsida.

 

Hösten 2019

Förmiddagen den 9:e oktober anordnas en träff hos Kommunförbundet Skåne med syfte att dela erfarenheter och identifiera behov inom området socialt hållbar bostadsförsörjning med fokus på boende för äldre. Andelen äldre växer i de skånska kommunerna vilket ställer nya krav på lokalförsörjningen inom välfärdsområdet. Under förmiddagen medverkar Göteborgsregionens som sedan 2015 drivit ett gemensamt arbete mellan samhällsbyggnadschefer och socialchefer kring området social hållbarhet. De kommer bidra med sina erfarenheter och insikter från flera spännande projekt. Det kommer också finnas utrymme för deltagarna att diskutera och reflektera kring dessa frågor.

Sista anmälningsdag är 2:e oktober. För anmälan och mer information om programmet klicka på länken: Boende för äldre

Varmt Välkomna!

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh