Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyggnad - och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Skånskt Ledningsforum - Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Trots att Skånes befolkning växer så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande grad. Vi vet också att resultatet är ett växande gap mellan invånarnas behov av bostäder och utbudet på bostadsmarknaden.

Bostadsbyggnadsprocessen – från idé till ny bostad – är komplex och ägs av många olika aktörer. Därför måste vi bli bättre på att samverka och på att förstå varandras specifika förutsättningar och problem. Vi måste också bli mycket bättre på samhandling och med en gemensam röst föra fram det skånska perspektivet.

Därför har vi skapat Skånskt Bostadsnätverk: en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyte och en samlande kraft för ökat bostadsbyggande i Skåne.

Ska vi få balans på den skånska bostadsmarknaden krävs samarbete. Varje skånsk aktör som har makt att påverka – om så bara i en liten del av processen – har inte bara möjlighet, utan kanske även skyldighet, att bidra till samhandling.

Läs mer om arbetet med Skånskt Bostadsnätverk på nätverkets hemsida.

 

Hösten 2018

I höst hålls Skånskt Bostadsforum på Malmö Live den 30 november. Anmälan och mer information om dagen hittar du här.

 

Våren 2018

Våren 2018 hölls Skånskt Bostadsforum den 25 april på Grand Hotel i Lund med temat ”En socialt hållbar bostadsförsörjning”. Du kan läsa mer om vårkonferensen här.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh