Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyggnad - och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Skånskt Ledningsforum - Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Bostadsbyggnadsprocessen – från idé till ny bostad – är komplex och ägs av många olika aktörer. Vi behöver utveckla och förbättra samverkan för att förstå varandras specifika förutsättningar och problem. Vi måste fortsätta att bli bättre på samhandling och med en gemensam röst föra fram det skånska perspektivet.

Därför finns Skånskt Bostadsnätverk: en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyte och en samlande kraft för ökat bostadsbyggande i Skåne.

Balans på den skånska bostadsmarknaden kräver samarbete. Varje skånsk aktör som har makt att påverka – om så bara i en liten del av processen – har inte bara möjlighet, utan kanske även skyldighet, att bidra till samhandling.

Läs mer om arbetet med Skånskt Bostadsnätverk på nätverkets hemsida.

 

Under 2019

Under 2019 anordnade vi på Kommunförbundet Skåne en förmiddagen den 9:e oktober med syfte att dela erfarenheter och identifiera behov inom området socialt hållbar bostadsförsörjning med fokus på boende för äldre. Ökat antal äldre ställer nya krav på boendeformer. De kommande åren kommer antalet äldre personer att öka i de skånska kommunerna. Ett ökat antal äldre ställer också krav på bra boende. Kommunförbundet Skåne startar nu en dialog med kommunerna i Skåne för att dela erfarenheter och identifiera behov inom socialt hållbar bostadsförsörjning, Läs mer här. (mer information om programmet från dagen, Boende för äldre)

Tack till er som deltog och bidrog konstruktivt till givande samtal.

 

 

Nu blickar vi framåt inom Skånskt Bostadsnätverk för 2020 och återkommer med information om aktiviteter.

 

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh