Presentationer Skånes plan- och byggdag 2016

Förtätning: nutidens gissel eller räddning?

Anders Wanstadius, Bromölla kommun

Mila Sladic, Höganäs

Jenni Wehrmann, Helsingborg

Bolagsformen en nödvändighet för kommunen att kunna agera som stadsutvecklare?

Eva Dalman, Lund

Åsa Swan, Älvstranden utveckling

Annan fart på trafikplaneringen

Eva- Marie Wenehed, Helsingborg

Andreas Nordin, Malmö

Enstaka experimentbyggande eller frizon från BBR

Ann- Charlotte Wedelsbäck, Bygglovschef i Helsingborgs stad

Elisabeth Dalholm, LTH

Magnus Cederberg, AF Bostäder

Ingrid Hernsell Norling, Enhetschef Tekniska egenskaper från Boverket

Björn Fredljung, Boverket

Sociala kontrakt i byggande och förvaltning

Samir Kafedzic, Processledare i Helsingborgs stad

Mikaela Åberg, Helsingborgshem

Små, koldioxidsnåla och billiga bostäder

Oscar Pelin, Malmö

Johan Pitura, KS Arkitekter

Visioner och vardagspraktik

Henry Roos, Perstorp

Monica Johansson, Klippan

Anton Broberg Holm, Malmö

Mathilda Kristoffersson och Amanda Erlingsson Lundgren, SLU

Julia Johansson, SLU

Christoffer Hernestig, SLU

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh