Skånes Plan- och byggdag

Plan- och byggfrågorna är många och stora och det behövs forum för kunskapsutveckling, diskussion och kontakt mellan alla oss som arbetar med dem. Kommunförbundet Skåne och SLU Alnarp arrangerar därför årligen, tillsammans med en skånsk kommun som värd, Skånes Plan- och byggdag.

Dagen syftar till att beröra bygg- och planeringsfrågor med en stark regional förankring. Tidigare år har konferensen arrangerats tillsammans med Malmö stad, Kristianstad kommun, Trelleborgs kommun, Helsingborgs stad, Lunds kommun och Östra Göinges kommun och nu senast Landskrona Stad, läs mer.

2020 i mitten av oktober bjuder Vellinge kommun in som värd för den åttonde upplagan av Skånes plan- och byggdag.

Mer information om datum och blänkare från programmet anges senare i vår – Välkomna!

(anmälan öppnas i vanlig ordning efter sommaren tillsammans med att programmet annonseras)

 

 

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh