Skånes Plan- och byggdag

Plan- och byggfrågorna är många och stora och det behövs forum för kunskapsutveckling, diskussion och kontakt mellan alla oss som arbetar med dem. Kommunförbundet Skåne och SLU Alnarp arrangerar därför årligen, tillsammans med en skånsk kommun som värd, Skånes Plan- och byggdag.

Dagen syftar till att beröra bygg- och planeringsfrågor med en stark regional förankring. Tidigare år har konferensen arrangerats tillsammans med Malmö stad, Kristianstad kommun, Trelleborgs kommun och Helsingborgs stad. Tisdagen den 17 oktober 2017 bjuder Lunds kommun in som värd för den femte upplagan av Skånes plan- och byggdag.

 

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Naima Linderson