Sydlänskonferens

Sydlänskonferens är en samverkansform mellan räddningstjänsterna i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län. Räddningscheferna träffas en gång per år med Kommunförbundet Skåne som arrangör.

Innehållet bygger på dialog och önskemål från deltagarna.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alexander Brydon