Samverkan Skåne – Danmark

Nedan finns dokumentation från genomförda träffar mellan räddningschefer i Skåne, på Bornholm samt på Själland.

Syftet med träffarna var bland annat att utbyta erfarenheter, upprätta en gemensam resursdatabas samt att vara beredda på att kunna hjälpa varandra vid större insatser.

Dokumentation

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Bo Persson