19-20 oktober 2015, Örums Nygård

Presentationer

Ag Automatlarm Räddsam oktober 2015
Ag Kem o Miljö Räddsam oktober 2015
Ag Ledning Räddsam oktober 2015
Ag Skydd o Säkerhet Räddsam oktober 2015
Aktuellt från Länsstyrelsen Skåne 20151019 Räddsamx
BRF Räddsam 151019 Örum
Inbjudan Räddsam-konferens och chefsmöte 151019-20
IVPA sjukvårdslarm Räddsam 151019
MR S 151019 Räddsam
MR S Broschyr Samverkande sjukvård
ppt RAKEL Skåne Räddsam 151020
Presentation förstudien Ledning Skåne 151020
Rapport förstudie Ledning Skåne
Samarbete ledningscentraler Skåne – sammanställning av aktiviteter
SOL RCH-konferens 151020
SOS Alarm om alarmeringstjanstutredningen
Suicid 2015-10-20
system-for-utveckling-av-operativa-ledare-slutrapport-20150122
SÖRF Almedalen 2015
Utbildningsutskottet 2015-10-16

Dokument

Protokoll 151020 justerat
Fördelning budget Ag Skåne inkl Kemberedskap Skåne
Överenskommelse förlängning samarbetsavtal SOS-KF Skåne 151101-171231, undertecknad
Bil a par 22_2015, förteckning grupper inom sakområdena
Verksamhetsplan AG Skåne 2016-2017, beslutad samlad VP och budget enl par 38_2015
Rakel Budget – beräkningsmodell 2015-09-30
PrChmöte151020_justerat_sv
Bil b par 48_2015, Slutrapport SOL
Bil a par 48_2015, Rapport förstudie delområde Ledning Skåne
Bil a par 35_2015, PM Rakel förvaltning 2016
Bil a par 29_2015, förslag VP o budget Ag Ledning
Bil a par 27_2015, förslag VP o budget Ag Kem o Miljö
Bil a par 25_2015, förslag VP o budget Ag Automatlarm
Bil a par 23_2015, förslag VP o budget Ag Skydd o Säkerhet

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Bo Persson