Protokoll

Här finns protokoll från Räddningsfullmäktige och Räddsam chefsmöte.

Räddningsfullmäktige

Protokoll från Räddsam chefsmöte 2019-10-25 med bilagor

2019-10-25_ProtokollChefsmöte_justerat_f

Protokollsbilagor

§ 29 2019 prot.bil a) AG Skåne, Kemberedskap Skåne samt RRC, Räddsam Skåne budget 2020 (ver 2019-10-17)
§25 b AU_Ny modell för Räddsam
§31 2019 prot bil a) Sakområdesrepresentanter och AU-ledamöter 2020-2021
Ag Kem och Miljö_Verksamhetsplan 2020-2021
Ag Ledning_Ny organisation 2019 förslag till beslut v1
Ag Ledning_Organisation för sakområde ledning 2019-09-27
Ag Ledning_Verksamhetsplan Sakområde ledning 2020 utkast1
Ag Skydd och Säkerhet_Utkast- Verksamhetsplanering 2020-2022
Ag Skydd och Säkerhet_Utkast-Handlingsplan 2020
Rakel Skåne Budget – beräkningsmodell 2020
Räddsam den 24-25 oktober Christer Ängehov

Protokoll från Räddsam chefsmöte 2019-05-03 med bilagor

Protokoll Räddsam chefsmöte 2019-05-03 justerat

Protokollsbilagor

Bilaga a §3 2019. AG SOSOS Verksamhetsplanering 2018-2019

Bilaga b §5 2019. Sakområde ledning

Bilaga c §6 2019. Rakel Skåne SDP avtal

Bilaga d §13 2019. Utkast IVPA 2019

Protokoll från Räddsam chefsmöte 2018-10-12 med bilagor

Protokoll Räddsam chefsmöte 2018-10-12 justerat f

Protokoll Räddsam chefsmöte 2018-10-12 justerat sv

Protokollsbilagor

AG SOSOS_Verksamhetsplanering 2018-2019_2018-10-25

AG SOSOS_Handlingsplan 2019_2018-10-25

Grafisk_profil-NY

Dokumentmallar och

Powerpointmallar kommer att finnas här

§ 31_2018 prot.bil a) AG Skåne, Kemberedskap Skåne samt RRC, Räddsam Skåne budget 2019 (Rev 2018-10-04)

§33 2018 prot bil a) Sakområdesrepresentanter och AU-ledamöter 2019-2020

Rakel Skåne Budget – beräkningsmodell 2019

Protokoll från Räddsam chefsmöte 2018-04-20 med bilagor

2018-04-20 Protokoll Räddsam chefsmöte, justerat f

2018-04-20 Protokoll Räddsam chefsmöte, justerat sv

Protokollsbilagor

kommer att finnas här

Protokoll från Räddsam chefsmöte 2017-10-27

Protokoll Räddsam chefsmöte 2017-10-27 justerat f

Protokoll Räddsam chefsmöte 2017-10-27 justerat sv

Protokollsbilagor

§ 28_2017 prot.bil a) Förslag till verksamhetsplan 2018-2019 och budget 2018 från sakområde_Ag Skydd & Säkerhet-inkl-automatlarm

§ 28_2017 prot.bil a) Förslag till verksamhetsplan 2018-2019 och budget 2018 från sakområde_Ag Skydd & Säkerhet-inkl-automatlarm_underbilaga Handlingsplan 2018

§ 29_2017 prot.bil a) Förslag till verksamhetsplan 2018-2019 och budget 2018 från Ag Automatlarm

§ 30_2017 prot.bil a) Förslag till verksamhetsplan 2018-2019 och budget 2018 från sakområde_Ag Kem & Miljö samt Kemsamverkan Skåne

§ 31_2017 prot.bil a) Förslag till verksamhetsplan 2018-2019 och budget 2018 från sakområde_Ag Ledning

§ 33_2017 prot.bil a) PM Rakel Skåne Förvaltning 2018

§ 33_2017 prot.bil b) Budget Rakel Skåne – beräkningsmodell 2018

§ 34_2017 prot.bil a) Metodbeskrivning för arbete på väg (R Syd)

§ 34_2017 prot.bil b) SA-instruktion för arbete på väg (R Syd)

§ 35_2017 prot.bil a) Val av sakområdesrepresentanter och AU-ledamöter 2018-2019

§ 37_2017 prot.bil a) AG Skåne, Kemberedskap Skåne samt RRC, räddsam Skåne budget 2018 (Rev 2017-10-27) Underlag för debitering

§ 4_2017 prot.bil a) undertecknad Överenskommelse om samverkan mellan raddningstjansterna i Skane

§ 4_2017 prot.bil b) förslag till Skånegemensam logga för Räddningssamverkan Skåne

 

Protokoll från Räddsam chefsmöte 2017-04-25 med bilagor

Protokoll Räddsam chefsmöte 2017-04-25, justerat (f)

Protokoll Räddsam chefsmöte 2017-04-25, justerat (sv)

§ 28 2016 protokollsbilaga a) Förslag till beslut för genomförandeprojektet delområde ledningsstruktur Skåne, med underbilaga 1

§ 3 2017 protokollsbilaga a) Instruktion_Arbetsbeskrivning RRC-funktionen 2017-04-25

§ 3 2017 protokollsbilaga b) Instruktion_Arbetsbeskrivning skånegemensamma N3 befäl 2017-04-25

§ 3 2017 protokollsbilaga c) Principer för tillsättning RRC och skånegemensamma N3-befäl 2017-04-25

§ 4 2017 protokollsbilaga a) undertecknad Överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne

§ 4 2017 protokollsbilaga b) Räddsam_forslag_logga

§§ 45 46 2016 protokollsbilaga a) Val av sakområdesrepresentanter och AU-ledamöter 2017-2018

 

Protokoll från Räddsam chefsmöte 2016-10-25 med bilagor

Räddsam Skåne protokoll 2016-10-25 justerat f

Räddsam Skåne protokoll 2016-10-25 justerat sv

§-3-2016-protokollsbilaga-a-Slutrapport-delomrade-Ledning-Skane

§ 28 2016 protokollsbilaga a) Förslag till beslut för genomförandeprojektet delområde ledningsstruktur Skåne, med underbilaga 1

§ 29 2016 protokollsbilaga a) Överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne

§ 30 protokollsbilaga a) Fördelning budget Räddsam Skåne 2017 Ag Skåne, Kemberedskap Skåne och RRC

§ 31 protokollsbilaga a) Taxa för gemensamt ledningsfordon med medföljande resurser, daterad 2016-09-14

§ 34 protokollsbilaga a) PM Rakel Skåne Förvaltning 2017

§ 34 protokollsbilaga b) Budget Rakel Skåne – beräkningsmodell 2017

§ 45 2016 protokollsbilaga a) Val av sakområdesrepresentanter 2017-2018

§ 46 2016 protokollsbilaga a) Val av AU-ledamöter 2017-2018

 

Protokoll från Räddsam chefsmöte 2016-05-10 med bilagor

PrChmöte160510-justerat f

§ 3 2016 protokollsbilaga a) Slutrapport delområde Ledning Skåne

§ 3 2016 protokollsbilaga b) Svedala medskick till projekt Ledning i Skåne

§ 6 2016 protokollsbilaga a) Rakel Skåne SDP avtal 20130325 justerat för 2017

§ 6 2016 protokollsbilaga b) Bilaga 1 Specifikation SDP supporttjänst 20160418

§ 8 2016 protokollsbilaga a) Handlingsplan 2016 Ag Skydd o Säkerhet

§ 8 2016 protokollsbilaga b) PM om åtgärder bostadsbränder_rev 4_alt

§ 11 och 12 2016 protokollsbilaga a) Sakområdes- och arbetsgruppsrepresentanter 2016

§ 13 2016 protokollsbilaga a) Förslag på Taxa förgemensamt ledningsfordon med medföljande resurser, daterat 2016-04-28, utkast 3

§ 15 2016 protokollsbilaga a) använd fördelningsprincip vid utdebitering budget 2016

§ 15 2016 protokollsbilaga b) exempel fördelningsprincip efter enbart invånarantal

§ 19 2016 protokollsbilaga a) Förslag till omarbetat avtal SjukvårdslarmIVPA

§ 19 2016 protokollsbilaga b) Nuvarande avtal IVPA och Sjukvårdslarm 2014-01-01

Medlemmar i Räddsam sakområden och AU, 2016-05-10

Mål och Regional strategi för Ag Skåne skydd och Säkerhet

Rakel Skåne Budget 2016 – beräkningsmodell 2015-09-30

Rakel Skåne prel Budget 2017 – beräkningsmodell 2016-04-30

Skåneprislistan 2016 utarbetad av Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge

Verksamhetsplan AG Skåne 2016-2017

 

 • Protokoll Räddsam Chefsträff – 15-10-20
 • Protokoll Räddsam Chefsträff – 15-04-21
  Bilaga a par3
  Bilaga a par18
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2014-11-20
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2014-04-11
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2013-11-08
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2013-04-19
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2012-11-13
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2012-04-13
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2011-11-22
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2011-04-15
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2010-11-09
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2010-04-16
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2009-11-06
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2009-04-17
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2008-11-11
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2008-04-16
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2007-10-24
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2007-04-17
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2006-11-20
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2006-04-24
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2005-11-08
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2005-04-25
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2004-11-30
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2004-04-26
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2003-11-17
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2003-04-23
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2002-11-28
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2002-04-09
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2001-11-27
 • Protokoll Räddningsfullmäktige – 2001-04-17

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Bo Persson