AG Skåne Skydd och Säkerhet

AG Skåne Skydd och Säkerhet är en arbetsgrupp som verkar för utveckling och vidareutbildning med fokus på samarbete och samsyn inom myndighetsutövning, förebyggande brandskydd samt automatlarmshanteringen i Skåne.

Under 2016 skrev räddningscheferna under en överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne. Syftet med överenskommelsen är att samordna förebyggande arbete samt att Skåne ska bli Sveriges brandsäkraste region. AG Skåne finns till för att stödja, samordna aktiviteter och kampanjer samt skapa samsyn genom bland annat erfarenhetsutbyten, workshops, riktlinjer och rekommendationer.

Klicka på respektive kategori för att läsa mer

Kampanjmaterial

Julfilm 2019

Julkampanj 2019

Nedan finns material till årets julkampanj. Broschyren går även att beställa via lorena.clarin.larsson@kfsk.se om man vill ha dem tryckta och levererade.

Broschyren ”Räddningstjänsterna i Skåne rekommenderar”

Räddningstjänsten rekommenderar – goda råd för ett tryggt och säkert hem

Bilder till sociala medier

Instagrambild med budskap inför jul
Instagrambild med budskap inför nyår

Facebookbild med budskap inför jul
Facebookbild med budskap inför nyår

 

Sommarkampanj 2019

Gemensamma remissvar

Gemensamt standardsvar för räddningstjänsterna i Skåne

Följande yttrande utgör ett gemensamt remissvar för räddningstjänsterna i Skåne vid tillståndsansökningar hos polismyndigheten.

Remissutgåvan innehåller följande remissvar:

  • Uteserveringar
  • Byggnadsställning, container, manskapsbod eller liknande Avskjutning av fyrverkerier utomhus
  • Valborgsmässobål
  • Löpartävlingar och liknande arrangemang
  • Fackeltåg utomhus, marschaller och liknande
  • Generellt remissvar angående cirkus

Gemensamt-standardsvar-tillståndsansökningar-räddningstjänsterna-i-Skåne-Version-0.1-rev-2017-12-14.pdf

 

Gemensamma remissvar i byggprocessen

Workshop & erfarenhetsutbyten

ERFARENHETSUTBYTE
Nedan finns minnesanteckningar och presentationer från höstens erfarenhetsutbyte på Malmö Live den 22 oktober 2019. Föreläsare under dagen var Markus Blåder (juridisk rådgivare på Rsyd), Daniel Stepanovic (Länsstyrelsen) samt Malin Vestin och Johan Rådman från MSB.

Minnesanteckningar erfarenhetsutbyte i Malmö 191022

Presentationer

Markus Blåder, Juridiskt beslutsfattande ur ett rättsociologiskt perspektiv
Daniel Stepanovic, Överklagade beslut som håller hela vägen
Malin Vestin & Johan Rådman, Förvaltningsrätt i teori och praktik

Case
Diskussionscase 1
Diskussionscase 2
Diskussionscase 3

________________________________________________________

WORKSHOP
Här finns minnesanteckningar samt presentationer från 2019 års workshop som handlade om ”Detaljplanprocessen samt räddningstjänstens roll i processen”.

Föreläsare under dagen var Carina Tenngart Ivarsson, enhetschef på Planavdelningen på Malmö stad samt Karl Evald, jurist på Boverket. Ni hittar även deras presentationer nedan.

Verksamhetsplan, Handlingsplan & Aktivitetskatalogen

Verksamhetsplan och Handlingsplan för AG Skåne Skydd och Säkerhet.

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för kommuner i deras förebyggande arbete för att minska antalet personer som omkommer i bostadsbränder. I katalogen finns exempel på hur olika kommuner arbetar med frågan.

Bilagor

A1 Powerpoint-Informationsunderlag till fastighetsägare
A2 Avisering
A3 Insatskort
A4 Checklista flerbostadshus
A5 Frågeformulär hembesök
A6 Handlingsplan HSB Malmö

B1 Presentationsunderlag för information till socialförvaltningen
B2 Exempel arbetsgång
B3 Checklista, brandsäkerhet hos riskutsatta
B4 Information om brandskydd
B5 Riskinventering i Örebro kommun

C1 Checklista till skola
D1 Instruktioner julkampanj
D2 Riktlinjer sommarkampanj

Tillhörande bilagor kommer inom kort.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Bo Persson