AG Skåne Skydd och Säkerhet

AG Skåne Skydd och Säkerhet är en arbetsgrupp som verkar för utveckling och vidareutbildning med fokus på samarbete och samsyn inom myndighetsutövning, förebyggande brandskydd samt automatlarmshanteringen i Skåne.

Under 2016 skrev räddningscheferna under en överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne. Syftet med överenskommelsen är att samordna förebyggande arbete samt att Skåne ska bli Sveriges brandsäkraste region. AG Skåne finns till för att stödja, samordna aktiviteter och kampanjer samt skapa samsyn genom bland annat erfarenhetsutbyten, workshops, riktlinjer och rekommendationer.

Klicka på respektive kategori för att läsa mer

Kampanjmaterial

Nedan finns material till årets sommarkampanj för 2019. Broschyrerna går även att beställa via lorena.clarin.larsson@kfsk.se om man vill ha dem tryckta och levererade.

Gemensamma remissvar

Gemensamt standardsvar för räddningstjänsterna i Skåne

Följande yttrande utgör ett gemensamt remissvar för räddningstjänsterna i Skåne vid tillståndsansökningar hos polismyndigheten.

Remissutgåvan innehåller följande remissvar:

  • Uteserveringar
  • Byggnadsställning, container, manskapsbod eller liknande Avskjutning av fyrverkerier utomhus
  • Valborgsmässobål
  • Löpartävlingar och liknande arrangemang
  • Fackeltåg utomhus, marschaller och liknande
  • Generellt remissvar angående cirkus

Gemensamt-standardsvar-tillståndsansökningar-räddningstjänsterna-i-Skåne-Version-0.1-rev-2017-12-14.pdf

 

Gemensamma remissvar i byggprocessen

Workshop

Här finns minnesanteckningar samt presentationer från 2019 års workshop som handlade om ”Detaljplanprocessen samt räddningstjänstens roll i processen”.

Föreläsare under dagen var Carina Tenngart Ivarsson, enhetschef på Planavdelningen på Malmö stad samt Karl Evald, jurist på Boverket. Ni hittar även deras presentationer nedan.

Verksamhetsplan, Handlingsplan & Aktivitetskatalogen

Verksamhetsplan och Handlingsplan för AG Skåne Skydd och Säkerhet.

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för kommuner i deras förebyggande arbete för att minska antalet personer som omkommer i bostadsbränder. I katalogen finns exempel på hur olika kommuner arbetar med frågan.

Tillhörande bilagor kommer inom kort.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Bo Persson