Räddningstjänst

Sedan 1997 har Kommunförbundet Skåne skapat förutsättningar för strukturerad samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne. Det har skett genom konstellationerna Räddsam Skåne Forum och Räddsam Chefsträff som träffas två gånger per år för att informera och fatta beslut kring utvecklingen av räddningstjänstverksamheten i Skåne.

På Räddsam Skånes Konferens träffas samtliga räddningschefer i Skåne tillsammans med representanter från till exempel Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Polismyndigheten, Försvarsmakten, Brandskyddsföreningen, SOS Alarm, Länsstyrelsen och Region Skåne. I detta forumet ges information kring vad som händer i verksamheterna för att kunna underlätta samverkan och beslutsfattande.

På Räddsam Chefsträff går räddningscheferna i Skåne igenom viktiga frågor kring den gemensamma utvecklingen av Skånes räddningstjänster och fattar beslut i gemensamma angelägenheter.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Bo Persson