Planera & bygga

Kommunerna står inför utmaningen att bygga samhällen och miljöer som möjliggör för både människor och företag att växa och trivas i ett långsiktigt hållbart sammanhang. Inom samhällsbyggnad och miljö arbetar vi för att bevaka kommunernas intresse inom planering, byggande, fastighets- och säkerhetsfrågor samt stödjer kommunerna i deras miljömålsarbete.

Kommunförbundet Skåne arbetar med att underlätta kommunernas verksamhet genom att öka samverkan i frågorna genom de nätverk vi bedriver. Vi har som huvuduppdrag att bevaka kommunernas intressen och vara en kraftfull aktör regionalt och nationellt gentemot olika samverkansparter.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh