Nyheter

Regional och lokal utveckling efter 2020

Konferens på temat regional och lokal utveckling efter 2020 i Bryssel med svenska lokala och regionala aktörer på plats för att ta del av EU-kommissionens förslag till den nya långtidsbudgeten.

Publicerad: 11 juli, 2018Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Nyhetsbrev MuniComp och ekologisk kompensation

Detta nyhetsbrev sammanfattar det som hänt sedan uppstarten av forskningsprojektet MuniComp (Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv). Andra händelser angående ekologisk kompensation och ekosystemtjänster som skett under våren finns också upptagna.

Publicerad: 21 juni, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer