Nyheter

Dags att söka LOVA- och LONA-medel

Fram till den 1 december kan man söka medel för Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och Lokala naturvårdsinsatser (LONA).

Publicerad: 10 oktober, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Inspirerande dag om digitalisering av planprocessen

Den 24 september genomfördes en heldag i digitaliseringens anda i Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund. Fokus var digitalisering av planprocessen och möjligheten till att inspirera de skånska kommunerna hur de kan jobba med digitalisering i deras verksamheter. Konferensen hölls av Kommunförbundet Skåne, Lantmäteriet och SKL.

Publicerad: 3 oktober, 2018Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Läs mer

Regional och lokal utveckling efter 2020

Konferens på temat regional och lokal utveckling efter 2020 i Bryssel med svenska lokala och regionala aktörer på plats för att ta del av EU-kommissionens förslag till den nya långtidsbudgeten.

Publicerad: 11 juli, 2018Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Nyhetsbrev MuniComp och ekologisk kompensation

Detta nyhetsbrev sammanfattar det som hänt sedan uppstarten av forskningsprojektet MuniComp (Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv). Andra händelser angående ekologisk kompensation och ekosystemtjänster som skett under våren finns också upptagna.

Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation i kommunal planering

Den 17 maj gavs i Länsstyrelsens lokaler i Kristianstad en nätverksträff innefattade föredrag och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. Förmiddagen fokuserade på inspiration och exempel från pågående och genomförda projekt, vilka aktiviteter som har kompenseras och vilka de typiska utmaningarna är. Eftermiddagen arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, representerad av Johan Niss, som ledde en workshop för att diskutera innehållet i en ny guide gällande ekosystemtjänster i planprocessen som ska kunna användas av kommunala och länsstyrelsehandläggare framöver. Dagen före nätverksträffen så arrangerades ett webseminarium om lagstiftning kring ekologisk kompensation. För att ta del av detta webseminarium och för mer information se vår blogg, länk nedan.

Publicerad: 23 maj, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Projektifiering möter lärande utvärdering

Hur ska vi bli bättre på att arbeta med projekt? Den 13 april arrangerade Kommunförbundet Skåne ett seminarium med fokus på projektifiering och lärande utvärdering. Mats Fred från Malmö universitet och Joakim Tranquist från Tranquists utvärderingar tryckte på vikten av ett aktivt ägarskap och förankring i den dagliga verksamheten.

Här kan du läsa om årets första Sydlov-träff

Den 28 februari samlades bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och administratörer för en konferens på Malmö Muséer anordnad av Kommunförbundet Skåne tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö Muséer. Över 90 personer deltog under konferensen som bjöd på flera spännande föreläsningar från Johan Nyqvist från Energikontoret Skåne, stadsantikvarien Henrik Borg i Lund, Paul Hansson från Tyréns och Henrik Djerv från Länsstyrelsen Skåne.

Publicerad: 9 mars, 2018Sidansvarig: Niklas Lindmarker

Läs mer