Nyheter

Klimatets utveckling i fokus under Kommunförbundets Skånes vattendag

Den 15 maj 2019 hölls Kommunförbundets Skånes vattendag. Dagen berörde vatten i samhället och hur utvecklingen av klimatet påverkar vattnet. För de skånska kommunerna blir detta en tvådelad utmaning. I vissa delar blir det för mycket vatten i form av havsnivåhöjning och i andra delar blir det tvärt om, vattnet försvinner och det blir torka.

Publicerad: 15 maj, 2019Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Välbesökt och lärorik Skånskt Landskapsdag den 9 maj

En välbesökt och lärorik Skånskt Landskapsdag ägde rum igår med Helsingborg stad som värd. Konferensen fokuserade på grönskans plats i tätortslandskapet. Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård pratade om ny politik för arkitektur och gestaltad livsmiljö. Bverket har uppdrag att samordna och främja det arbetet.

Publicerad: 10 maj, 2019Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Utbildningen Ekologisk kompensation vid urban planering

Den 23-24 april höll Kommunförbundet Skåne en utbildning om ekologisk kompensation i teori men framförallt praktik. Dagarna innehöll presentationer från miljöekonomer, forskare, länsstyrelsen och flera kommuner, samt chans att prova Helsingborgs stads balanseringsmetod under ett besök till ett fingerat förtätningsprojekt i Helsingborg.

Utlysning Naturvårdsverket och HaV: Forskningsmedel för att stärka miljöarbetet

Naturvårdsverket fördelar medel till forskning om våtmarkers ekosystemtjänster samt kumulativa effekter på miljön. Behörig att söka är disputerad forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. De ser gärna att de sökande föreslår forskningsprojekt med aktiva samarbeten mellan forskning och det omgivande samhället.

Exploateringsingenjörer om ekosystemtjänster vid exploatering

Den 27 mars mötte personer från Urban Mista Futures-projektet ”Urban ecosystem services” exploateringsingenjörer för att tillsammans börja försöka utröna var stötestenarna inom förverkligandet av att inkludera ekosystemtjänster vid exploatering ligger. Dagen innehöll föreläsningar och en workshop.

Välkommen till träff med Naturvårdsverkets nätverk för ekosystemtjänster!

Är du intresserad av ekosystemtjänster? Vill du delta i ett nätverk som syftar till samverkan och erfarenhetsutbyte om hur vi kan integrera och arbeta med ekosystemtjänster i verksamheter på olika sätt? Då är du välkommen till Malmö i maj för att delta på nätverksträff om ekosystemtjänster med tema klimatanpassning och pollinering!