Nyheter

Nu pågår den första och största planteringen av ålgräs i Skåne

I tisdags påbörjade fyra dykare planteringarna i Ystad, och ska fortsätta på ytterligare fem erosionsutsatta platser längs Skånes kust. Syftet med att plantera mer ålgräs på erosionsutsatta områden är att testa om detta mildrar erosionen, samtidigt som det också bidrar till en bättre livsmiljö för marina djur och fler barnkammare för till exempel torsk.

Nyhetsbrev från projektet MuniComp

Projektet MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt, finansierat av Naturvårdsverket, med syfte att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten. Resultaten från MuniComp kommer att ge värdefull information till nationella myndigheter om ekologisk kompensation i ett kommunalt perspektiv och bidra till nationella ställningstaganden.

Publicerad: 20 december, 2019

Läs mer

Välbesökt seminarie om träd i urban miljö

Träd tar hand om dagvatten, lagrar och begränsar koldioxiden i luften, minskar luftföroreningar, ger skugga och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden. Kommunförbundet Skåne arrangerade en dag med fokus på betydelsen av träd i urban miljö.

Publicerad: 25 november, 2019

Läs mer

Klimatets utveckling i fokus under Kommunförbundets Skånes vattendag

Den 15 maj 2019 hölls Kommunförbundets Skånes vattendag. Dagen berörde vatten i samhället och hur utvecklingen av klimatet påverkar vattnet. För de skånska kommunerna blir detta en tvådelad utmaning. I vissa delar blir det för mycket vatten i form av havsnivåhöjning och i andra delar blir det tvärt om, vattnet försvinner och det blir torka.

Publicerad: 15 maj, 2019Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Välbesökt och lärorik Skånskt Landskapsdag den 9 maj

En välbesökt och lärorik Skånskt Landskapsdag ägde rum igår med Helsingborg stad som värd. Konferensen fokuserade på grönskans plats i tätortslandskapet. Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård pratade om ny politik för arkitektur och gestaltad livsmiljö. Bverket har uppdrag att samordna och främja det arbetet.

Utbildningen Ekologisk kompensation vid urban planering

Den 23-24 april höll Kommunförbundet Skåne en utbildning om ekologisk kompensation i teori men framförallt praktik. Dagarna innehöll presentationer från miljöekonomer, forskare, länsstyrelsen och flera kommuner, samt chans att prova Helsingborgs stads balanseringsmetod under ett besök till ett fingerat förtätningsprojekt i Helsingborg.