Kommunalekonomisk Forskning och Utbildning (KEFU)

Detta samarbete bygger på ett avtal mellan Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Lunds universitet eller snarare den nationalekonomiska, den företagsekonomiska och den statsvetenskapliga institutionen.

Representationen i KEFUs styrelse är tre plus tre för den kommunala sektorn, tre för självstyrelseorganet (Region Skåne) och tre för universitetet. Kommunförbundet Skånes representation är bredare än vad sakfrågorna, som institutionerna täcker in, kan antyda. Ambitionen är att spegla kommunernas samlade verksamheter och därför representeras från Kommunförbundet Skåne, förutom av kommun- och ekonomichefer, även av förvaltningschefer för vård, omsorg och utbildning.

Forskningen handlar om kommunerna. Utifrån detta försöker forskarna generalisera så att resultaten skall bli användbara för kommunkollektivet i stort och inte endast för de kommuner som direkt blir ”beforskade”.

Kommunerna har stort inflytande över den forskning som KEFU bedriver. Förutom att styrelsen till stor del består av ledande tjänstemän i kommunerna och i Region Skåne behandlas frågor som rör forskningens inriktning vid nätverksträffar för kommunernas ledande tjänstemän. Forskningen och dess resultat anses ha stor nytta för kommunerna.

KEFUs hemsida

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Therese Jephson