Projektet LIFE Coast Adapt

LIFE Coast Adapt testar nya metoder mot kusterosionens negativa effekter. Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som är finansierat av EU-programmet LIFE och Havs-och vattenmyndigheten. Projektet syftar till att genomföra och utvärdera metoder för att skydda kusten mot de negativa effekterna av kusterosion. Vi gör det här och nu i Skåne.

Kusterosion är inte något nytt fenomen. Men just nu sker den snabbare än någonsin. Därför behövs nya, långsiktigt effektiva metoder för att hejda kusterosionens negativa effekter. Samtidigt saknas en policy för, och praxis kring, hur olika metoder bör kombineras. Kommunförbundet Skåne påbörjade arbetet med att utveckla ett nytt praktiskt relevant projekt redan 2015 då alla Skånes kustkommuner fick möjlighet att ingå i och forma projektets utveckling. Arbete gjordes inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. Region Skåne är lead partner i det externfinansierade projektet och Kommunförbundet Skåne ansvarar för ett arbetspaket. Du kan läsa mer om alla insatser och metoder här; https://lifecoastadaptskane.se/.

Partner i projektet är; Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Helsingborg Stad, Lomma kommun, Ystad kommun och Lunds universitet. Åtgärder genomförs i fler kustkommuner än i de som är partnerns i projektet. Du kan läsa mer om alla insatser och metoder här; https://lifecoastadaptskane.se/.

 

Projektet LIFE Coast Adapt ska tex återinplantera ålgräs på erosionsutsatta kuststräckor. Detta görs med dykare under maj-juli. Foto: Stefan Tobiasson.

Bilden visar fröväxten ålgräs som finns längs Skånes kust. Ålgräs utgör en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar energin från vågor och vind. Ålgräset är en fröväxt med ett rotsystem som kan stabilisera sanden på botten i grunda områden.

Senast uppdaterad: