Konferenser och nätverksmöten 2020

Vårens arrangemang fylls på efterhand. Du hittar de flesta under kurs och konferens. 

Vissa nätverk kommer inte att finnas under ovan kurs och konferens, tex;

  • Vill du ingå i ett strategiskt FoUI nätverk som är förvaltningsövergripande och framåtsyftande?
  • Vill du ingå i ett nätverk för kommundoktorander i Skåne?
  • Vill du ingå i ett nationellt nätverk för forskning- och utvecklingsfrågor?

Hör av dig till Therese Jephson, FoU strateg, therese.jephson@kfsk.se

 

Senast uppdaterad: