Konferenser och nätverksmöten våren 2017

Dialogseminarium om samverkan mellan kommun och forskning

Den 16 mars i Lund. Seminariet genomförs i samverkan med Lunds universitets Hållbarhetsforum.

Dialogmöte – nätverk kring ekosystemtjänster

Nästa träff är den 30 – 31 mars i Lund.

Skånsk landskapsdag – Geologins betydelse i landskapet

25 april 2017 i Höör. Ett gränsöverskridande samarbete kring landskap, ekosystemtjänster och grön infrastruktur mellan Region Skåne, Länsstyrelsen, SLU Alnarp, Högskolan Kristianstad och Regionmuseet i Kristianstad. Tankesmedja

Mer information hittar du under kurs och konferens.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Therese Jephson