Konferenser och nätverksmöten 2019

Vårens arrangemang fylls på efterhand. Du hittar dem då oftast under kurs och konferens.

På onsdagar i mars kommer det att anordnas ekosystemtjänst-workshops inom Mistra Urban Future-projektet Urban Ecosystem Services. I den ena, 13 maj, kommer deltagarna introduceras till, och få pröva på, c/o Citys värderingsverktyg. I den andra, 27 april, kommer exploateringsingenjörer ges möjlighet att botanisera i hur man kan jobba med konceptet i sitt dagliga arbete. Inbjudningar/anmälning hittar ni här för 13 maj och 27 april.

I april, 23-24, kommer Kommunförbundet Skåne anordna en tvådagars utbildning där man både får presentationer från miljöekonomer, forskare, länsstyrelsen och flera kommuner, men också chans att testa på att använda olika kommuners, redan idag, framtagna kompensationsverktyg. Anmälan hittar ni här.

Den 9 maj går Skånsk Landskapsdag 2019 av stapeln. I år med tema ”Grönskans plats i tätortslandskapet” vilket handlar om att man, genom att förena grönområden och tätort, kan gynna både naturvärden och invånare. Helsingborg stad är årets värdkommun och vi kommer få ta del av fler intressanta föredrag samt en exkursion. Ni kan läsa mer om detta och redan nu anmäla er här.

Den 22 maj kommer MuniComp, ett forskningsprojekt om ekologisk kompensation med kommunperspektiv, igen att ordna en workshop. Även denna gång kommer de medverkande inte bara få tillförskansa sig relevant kunskap i ämnet utan också interagera med projektdeltagarna. Workshopen som var i höstas kan ni läsa mer om via denna länk.

Skånsk utveckling med FoUI och EU som verktyg arrangeras den 27 maj. Under måndagen den 27 maj anordnas en gemensam nätverksträff för Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk, och Kommunförbundet Skånes nätverk för FoUI-frågor. Stort fokus på Skånes framtid och vilka utmaningar och möjligheter som finns för Skåne som region. Ett nystartat kommunövergripande FoUI-nätverk träffas på eftermiddagen för att diskutera utmaningar och fokus framöver.

Vid frågor om mötesplatser och seminarier under hösten 2019 kommer inom kort. Vid frågor; kontakta Therese Jephson, FoU strateg, therese.jephson@kfsk.se

 

Senast uppdaterad: