Advisory Board för Kommunförbundet Skånes forsknings- och utvecklingsverksamhet

Kommunförbundet Skånes forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) har sedan 2008 ett rådgivande organ, kallat Advisory Board, knutet till verksamheten.

Ledamöterna i gruppen består av kommunchefer, representanter från samtliga Skånes lärosäten, forskningschefen på Region Skåne, representant från näringsliv, samt KEFU – Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning. Sedan 2014 är Advisory Board ansvariga för certifiering av Forskningskommun inom Miljö och Samhällsbyggnad. Förbundsdirektören är sammankallande.

Syftet med Advisory Board är att möta Kommunförbundet Skånes behov av strategisk rådgivning, sakkännedom och förankring i ett externt perspektiv vid utvecklingen av Kommunförbundet Skånes och kommunernas FoU-verksamheter. Utmaningar och lösningar som är gemensamma för Kommunförbundet Skånes FoU verksamheter; FoU Socialtjänst, vård och omsorg, FoU Miljö och Samhällsbyggnad och FoU Skola, är prioriterade fokusområden.

Advisory Board bidrar med att vara diskussionspartner för nya idéer, lämna synpunkter på projektplaner och skrivelser samt bidra till att samverkansmodeller utvecklas i samråd med lärosäten och kommuner. Advisory Board ska även fungera som ambassadörer för Kommunförbundet Skånes FoU-arbete samt synliggöra och förankra kommunernas forskningsbehov inom de egna organisationerna.

Läs mer om Advisory Board här.

Senast uppdaterad: