Forskningssamverkan

Allt fler kommuner använder sig av samverkan med akademin som en del i kommunens strategiska utveckling. Kommunförbundet Skåne arbetar med att öka samverkan mellan kommunerna och akademi genom att vara en mötesplats där erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och idéspridning mellan kommunanställda och forskare möjliggörs. FoU Samhällsbyggnad arbetar med seminarier, transdisciplinära forskningsprojekt och tematiska forskningscirklar för gemensam kunskapsproduktion inom kommunrelevanta områden. FoU Samhällsbyggnad arbetar också med att  utveckla konceptet Forskningskommun inom Miljö och Samhällsbyggnad och utgöra ett praktiskt stöd i processen för kommuner som vill blir Forskningskommun. I det ingår att identifiera gemensamma utmaningar och möjligheter och verka för att samverkan mellan lärosätena och kommunerna blir långsiktigt hållbar.

FoU Samhällsbyggnad har även ett nätverk för kommundoktorander och arbetar med att utveckla av ny FoUI strategi för KFSK och Skånes kommuner. Det övergripande syftet med en FoU strategi är att tydliggöra mål och inriktning för kommunernas  forsknings- och utvecklingsarbete och lyfta fram potentialen med ökad samverkan mellan kommunerna och akademi.

FoU Miljö och Samhällsbyggnad arbetar också vidare med projekt om Ekosystemtjänster i kommunal planering och samverkan för en hållbar kust- och havsplanering genom kommunal, nationell och vetenskaplig kunskapsspridning under seminarier, konferenser, skriftliga rapporter och studiebesök.

Kopplat till vår forskningssamverkan finns Advisory Board som du kan läsa mer om här.

Vill du veta mer kontakta Marja Boström, Vik Strateg FoU, Marja.Bostrom@kfsk.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Marja Boström