SITHS Identifieringstjänst

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll.

SITHS-kortet har många användningsområden och är en av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa.

Säker identifiering

SITHS-kortet är det verktyg som personer, anställda eller uppdragstagare, inom landsting, kommun och privata vårdgivare använder sig av för att uppfylla kraven på stark autentisering. Det innebär att en persons identitet kontrolleras med tvåfaktorsautentisering. I SITHS fall görs detta genom att varje person har ett personligt SITHS-kort och kan sin personliga pinkod.

SITHS-kort med tillhörande e-legitimationer utfärdas efter SITHS regelverk. Att samtliga kortutfärdare följer SITHS regelverk kontrolleras både via interna revisioner och av extern revisionsbyrå. Tack vare kraven på stark autentisering och den kvalitetssäkrade utgivningsprocessen betraktas SITHS som en säker identifieringstjänst.

SITHS är också en certifierad tjänst, vilket innebär att SITHS CA följer ett av de globala regelverk som krävs för att man ska kunna ansöka om att bli globalt betrodd hos vissa systemleverantörer.

Många användningsområden

De vanligaste SITHS-korten är Företagskort och SIS-kort. Det finns även korttyper för personer som saknar svenskt personnummer, har skyddad identitet, och tillfälliga reservkort för dem som glömt eller tappat sitt kort. I praktiken kan SITHS-kortet ersätta de flesta identifieringslösningar du har på din arbetsplats.

Några exempel på användningsområden:

  • Inloggning till datorer, olika system, e-tjänster framförallt inom vården, men även hos myndigheter.
  • Fysisk och elektronisk ID-handling, både i tjänsten och privat.
  • Elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar, recept, med mera.
  • Signering samt kryptering av e-postmeddelanden.
  • Inpassering och utskrifter med mera.

I Skåne är Kommunförbundet Skåne SITHS-ombud för Skånes kommuner och vi har avtal med Inera AB, nationell förvaltare av SITHS. Vi som arbetar med samordning, support och utveckling av detta i Skåne svarar gärna på frågor, och kontakta oss på följande sätt:

Support
ehalsosupport@kfsk.se
0728-85 49 99

Tjänsteförvaltare/ SITHS Ansvarig utgivare för Skånes kommuner
Thomas Wester
0728 – 85 47 89
thomas.wester@kfsk.se

Tjänsteförvaltare/SITHS-ansvarig
Johan Norén
0728 – 85 47 68
johan.noren@kfsk.se 

Tjänsteförvaltare/SITHS-ansvarig
Ottie Andersson
0728 – 85 47 87
ottie.andersson@kfsk.se

Tjänsteförvaltare/SITHS-ansvarig
Ulf Fredriksson
0728 – 854767
ulf.fredriksson@kfsk.se

Verksamhetsansvarig/Säkerhetsansvarig SITHS
Niclas Bendroth Clausenborg
0728 – 85 47 86
niclas.b.clausenborg@kfsk.se

Till höger finner ni de styrdokument, manualer, länkar, blanketter, etc, som används av SITHS-administratörer i kommunerna.

LÄS MER: http://www.inera.se/tjanster/identifieringstjanst-siths/

Ineras kundservice direkt

telefon: 0771-25 10 10

Formulär för e-post

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ottie Andersson