Inera-federationen - ett alternativ för säker åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster

Enligt en ny överenskommelse mellan eHälsomyndigheten och Inera, som SKL står bakom, finns det nu två alternativa vägar för säker anslutning till eHälsomyndighetens tjänster. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade, kan välja att ansluta till eHälsomyndighetens tjänster antingen via Inera-federationen eller Sambifederationen. Övriga organisationer hänvisas till Sambifederationen.

Ineras tjänster uppfyller kraven på åtkomst

Inera-federationen innebär att anslutning för att få åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster även kan göras via Ineras infrastruktur. Konkret innebär det att organisationer som använder Identifieringstjänst SITHS, Katalogtjänst HSA och Säkerhetstjänster IdP, alternativt en egen IdP som är godkänd av Inera – uppfyller kraven som gäller för att få åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster, såsom nationella läkemedelslistan.

Nationella läkemedelslistan ökar patientsäkerheten

Nationella läkemedelslistan (NLL) blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Patienten blir mer delaktig i sin vård, samtidigt som förskrivare får ett bättre verktyg för att följa upp läkemedelsbehandlingen. Patientsäkerheten kommer att öka, bland annat genom att minska risken för läkemedelsmissbruk.

Läs mer på:

Ineras hemsida

SKLs hemsida

eHälsomyndighetens hemsida

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ottie Andersson