Pascal

Pascal är en webbapplikation för vårdpersonal främst för att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter.

Pascal används av cirka 80 000 medarbetare inom hälso- och sjukvården för drygt 200 000 patienter. Alla regioner och kommuner samt en del privata vårdgivare använder Pascal.
Du kan välja att använda Pascal genom en delintegrering i din journalsystem eller via webben. För datakommunikation används förutom internet även Sjunet. För en säker inloggning används SITHS-kort och information från katalogtjänsten HSA.
Pascal är ingen databas och sparar ingen egen information utan läser och hämtar information från många olika håll bland annat eHälsomyndigheten, Svenska informationstjänster för läkemedel – Sil, FASS.

Här kan du logga in i Pascal

Läs mer om Pascal på www.inera.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ottie Andersson