Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

Nationell tjänst ger patienten ökat inflytande då NPÖ visar om personen gett sitt samtycke till att vårdpersonal läser informationen.

Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger:

  • En helhetsbild av patienten som kan öka kvaliteten i vården
  • Tillgång till information som minskar kostnader och tidskrävande dubbelarbete
  • Bättre verktyg för planering och samordning mellan vårdgivare

Anslutning till NPÖ och Journalen innebär att patienter och vårdgivare kan få tillgång till samma information eftersom båda har samma källa. Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård samt tandvård, via nätet. Invånarna når tjänsten genom inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Säker hantering förutsätter underliggande tjänster

För att inloggningen ska vara säker och uppfylla patientdatalagen samverkar NPÖ med flera infrastrukturtjänster. Hälso- och sjukvårdpersonal identifierar sig med  SITHS–kort, och behöver finnas med i HSA-katalogen.

Det samtycke och eventuella spärrar som patienten bestämmer sig för styrs från Säkerhetstjänster.

Information till kommuner

I högerkanten på denna sida finns länkar och dokument som kan vara bra att ha tillgång till för kommuner som är anslutna till och använder NPÖ. För er som ska börja producera information från ert kommunala verksamhetssystem finns en checklista i högerkanten. I övrigt hänvisar vi till Ineras hemsida om NPÖ.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ottie Andersson