Internrevision HSA/SITHS

Kommunförbundet Skåne är avtalskund hos Inera AB för både HSA och SITHS. Båda områdena ska regelbundet revideras utifrån formella policyregler för att säkerställa att hanteringen av känslig information fungerar hos kunden.

Som kund hos Inera har Kommunförbundet Skåne tecknat tredjepartsavtal med Skånes alla 33 kommuner. Det innebär att kommunernas administrering i HSA och SITHS är Kommunförbundet Skånes verksamhet. Den interna revisionen riktas därför mot kommunernas verksamheter.

I avtalen med Inera är Kommunförbundet Skånes rutin för intern revision beskriven och även informerad till kommunerna.

 

LÄS MER i våra revisionsrapporter:

Revisionsrapport HSA SITHS 2016

Revisionsrapport HSA SITHS 2017

Revisionsrapport HSA SITHS 2018

Revisionsrapport HSA/SITHS 2019

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ottie Andersson