KOMKAT (HSA-katalogen)

I Skåne använder vi KOMKAT (Kommunkatalogen), en lokal katalog som synkroniserar innehållet till den nationella HSA-katalogen.

HSA-katalogen är Hälso- och sjukvårdens adressregister och en nationell tjänst. HSA-katalogen innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 

För att använda HSA-katalogen krävs ett HPT-avtal, HSA Policytillämpning,  med Inera AB. I HPT-avtalet beskrivs regler för användningen av HSA-katalogen och det övergripande syftet är att kvalitetssäkra organisatoriska och personliga identiteter.

För Skånes kommuner är Kommunförbundet Skåne avtalskund. Skånes 33 kommuner har tredjepartsavtal med Kommunförbundet Skåne för HSA.

Kommunförbundet Skåne har tagit fram Kommunkatalogen som kataloggränssnitt för inmatning av uppgifter till den nationella HSA-katalogen. Denna lokala katalog utvecklas och förvaltas av oss och kommunerna kontaktar oss direkt för support när det gäller HSA och SITHS.

Vi som arbetar med utveckling förvaltning och support av KOMKAT svarar gärna på era frågor och ni kontakta oss på följande sätt:

Kontakt

Support
ehalsosupport@kfsk.se
0728-85 49 99

Tjänsteförvaltare/SITHS-ansvarig
Johan Norén
0728 – 85 47 68
johan.noren@kfsk.se 

Tjänsteförvaltare
Ottie Andersson
0728 – 85 47 87
ottie.andersson@kfsk.se

Tjänsteförvaltare
Ulf Fredriksson
0728 – 854767
ulf.fredriksson@kfsk.se

Tjänsteförvaltare
Thomas Wester
0728 – 85 47 89
thomas.wester@kfsk.se

Verksamhetsansvarig
Niclas B Clausenborg
0728 – 85 47 86
niclas.b.clausenborg@kfsk.se

Till höger finner ni de styrdokument, manualer, länkar, blanketter, etc, som används av HSA/KOMKAT-administratörer i kommunerna.

Ineras kundservice direkt

telefon: 0771-25 10 10

Formulär för e-post

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ottie Andersson